Jäsenmaksut

Jäsenmaksut

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksu vahvistetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa.

Teknologiateollisuuden jäsenmaksu on vahvistettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa 2020.

Syyskokous 12.11.2020 päätti vuoden 2021 jäsenmaksusta seuraavasti:

  • Jäsenmaksun perusteena on jäsenyrityksen Suomessa maksama palkkasumma luontoisetuineen
  • Jäsenmaksuna peritään 0,07 % edellisen kalenterivuoden palkkasummasta luontoisetuineen
  • Vähimmäisjäsenmaksu on 500 euroa
  • Yksittäisen jäsenen jäsenmaksu on enintään 10 % koko jäsenmaksukertymästä
  • Jäsenmaksu peritään 30.6.2021 mennessä
  • Ennen 1.1.2021 liittyneiltä jäsenyrityksiltä ei peritä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuutta
  • Jäsenyhdistyksiltä ei peritä liiton eikä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksua

Jäsenmaksuun vaikuttavat tiedot kerätään jäsenyritysten yhteyshenkilöiltä aikavälillä helmikuu-huhtikuu 2021.

Tietojen keräämiseen liittyen syyskokous päätti, että mikäli jäsen ei muistutuksista huolimatta ilmoita palkkasummaa huhtikuun 2021 loppuun mennessä, eikä sitä voi muuten kohtuullisella tarkkuudella selvittää, jäsenen palkkasummaksi oletetaan tätä edeltävän vuoden palkkasumma korotettuna 10 %:lla.

Oletetun summan perusteella veloitettua jäsenmaksua ei jälkikäteen palauteta vaikka myöhemmin selviäisi, että oikea palkkasumma oli oletettua pienempi. Mikäli selviää, että oikea palkkasumma oli oletettua summaa suurempi, tätä poikkeamaa vastaava erotus voidaan periä jäseneltä myös jälkikäteen.

Syksyllä liittyneet uudet jäsenet laskutetaan liittymisen jälkeen.

Ensimmäisenä ja viimeisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.

Muista ilmoittaa meille yhteyshenkilömuutoksesta. Ota yhteyttä meihin.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyyden vaikutus Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun

Jäsenmaksun suuruus on sama riippumatta siitä, onko yritys yksistään Teknologiateollisuuden jäsen vai molemmissa yhdistyksissä.