Jäsenmaksut

Jäsenmaksuun vaikuttava vuosittainen jäsentietokysely

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun vaikuttava vuositietoilmoituspyyntö lähetetään jäsenyritystemme jäsenyyden yhteyshenkilöille vuosittain helmikuun alussa. Kysely päättyy vuosittain huhtikuun lopussa. Ensimmäisen vastauspyynnön jälkeen lähetämme kaksi muistutusviestiä niihin yrityksiin, joilta emme ole saaneet vastauksia.

Jäsentietokyselyn useimmin kysytyt kysymykset

Portaalissa täytettävät jäsentietokyselyn lomakkeet

Teknologiateollisuuden jäsenmaksu vuodelle 2024 vahvistettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa 2023.

Syyskokous 15.11.2023 päätti vuoden 2024 jäsenmaksusta seuraavasti:

  • jäsenmaksun perusteena on jäsenyrityksen Suomessa maksama palkkasumma luontoisetuineen
  • jäsenmaksuna peritään 0,07 % edellisen kalenterivuoden palkkasummasta luontoisetuineen. Vähimmäisjäsenmaksu on 500 euroa. Yksittäisen jäsenen jäsenmaksu on enintään 10 % koko jäsenmaksukertymästä
  • jäsenmaksua alennetaan kullekin Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn liittyneelle jäsenelle Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenmaksua vastaavan määrän
  • mikäli jäsen ei muistutuksista huolimatta ilmoita palkkasummaa huhtikuun 2024 loppuun mennessä, eikä sitä voi muuten kohtuullisella tarkkuudella selvittää, jäsenen palkkasummaksi oletetaan tätä edeltävän vuoden palkkasumma korotettuna 10 %:lla. Oletetun summan perusteella veloitettua jäsenmaksua ei jälkikäteen palauteta vaikka myöhemmin selviäisi, että oikea palkkasumma oli oletettua pienempi. Mikäli selviää, että oikea palkkasumma oli oletettua summaa suurempi, tätä poikkeamaa vastaava erotus voidaan periä jäseneltä myös jälkikäteen.
  • jäsenmaksu peritään 30.6.2024 mennessä. 
  • jäsenyrityksiltä ei peritä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuutta. 

Jäsenmaksuun vaikuttavat tiedot kerätään jäsenyritysten yhteyshenkilöiltä aikavälillä helmikuu-huhtikuu 2024.

Jäsenyrityksiltä ei peritä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuutta, mutta tiedot sen laskemiseksi kerätään kaikilta jäsenyrityksiltä. Kaikki Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset ovat myös EK:n jäseniä. EK päättää jäsenmaksuperusteensa vuosittain liittokokouksessaan.

Ensimmäisenä ja viimeisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.

Muista ilmoittaa jäsenhallintoon yhteyshenkilömuutoksesta. Ota yhteyttä meihin.