Jäsenmaksut

Teknologiateollisuus ry:n jäsenmaksuun vaikuttava kysely lähetetään jäsenyrityksiin vuosittain helmikuussa. Jäsenmaksu laskutetaan vuosittain toukokuussa.

Katso tästä, mitä tietoja portaalissa kysytään.

Katso vastaukset jäsentietokyselyssä useimmin kysyttyihin kysymyksiin.

Teknologiateollisuuden jäsenmaksu vuodelle 2023 vahvistettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa 2022.

Syyskokous 16.11.2022 päätti vuoden 2023 jäsenmaksusta seuraavasti:

  • jäsenmaksun perusteena on jäsenyrityksen Suomessa maksama palkkasumma luontoisetuineen
  • jäsenmaksuna peritään 0,07 % edellisen kalenterivuoden palkkasummasta luontoisetuineen. Vähimmäisjäsenmaksu on 500 euroa. Yksittäisen jäsenen jäsenmaksu on enintään 10 % koko jäsenmaksukertymästä
  • jäsenmaksua alennetaan kullekin Teknologiateollisuuden työnantajat ry:hyn liittyneelle jäsenelle Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenmaksua vastaavan määrän
  • mikäli jäsen ei muistutuksista huolimatta ilmoita palkkasummaa huhtikuun 2023 loppuun mennessä, eikä sitä voi muuten kohtuullisella tarkkuudella selvittää, jäsenen palkkasummaksi oletetaan tätä edeltävän vuoden palkkasumma korotettuna 10 %:lla. Oletetun summan perusteella veloitettua jäsenmaksua ei jälkikäteen palauteta vaikka myöhemmin selviäisi, että oikea palkkasumma oli oletettua pienempi. Mikäli selviää, että oikea palkkasumma oli oletettua summaa suurempi, tätä poikkeamaa vastaava erotus voidaan periä jäseneltä myös jälkikäteen.
  • jäsenmaksu peritään 30.6.2023 mennessä. 
  • jäsenyrityksiltä ei peritä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuutta. 

Jäsenmaksuun vaikuttavat tiedot kerätään jäsenyritysten yhteyshenkilöiltä aikavälillä helmikuu-huhtikuu 2023.

Jäsenyrityksiltä ei peritä Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenmaksuosuutta, mutta tiedot sen laskemiseksi kerätään kaikilta jäsenyrityksiltä. Kaikki Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset ovat myös EK:n jäseniä. EK päättää jäsenmaksuperusteensa vuosittain liittokokouksessaan.

Ensimmäisenä ja viimeisenä jäsenyysvuonna jäsenmaksua peritään vain niiltä täysiltä kalenterikuukausilta, joina jäsen on kuulunut liittoon.

Muista ilmoittaa jäsenhallintoon yhteyshenkilömuutoksesta. Ota yhteyttä meihin.