Lämpöpumpuilla lämpöä ja jäähdytystä

Lämpöpumpuilla lämpöä ja jäähdytystä

Lämpöpumput ovat laitteita, joiden avulla maahan, kallioon, veteen tai ilmaan varastoitunutta lämpöenergiaa siirretään rakennusten tai veden lämmittämiseen. Lämpöpumppuja on usean eri kokoisia ja niitä käytetään sekä teollisuudessa että kotitalouksissa.

Lämpöpumppujen suosio kotitalouksissa on kasvanut huomattavasti viime vuosina. Suomessa on yli 700 000 lämpöpumppua ja määrä kasvaa noin 60 000:lla vuodessa. Yleisimmät asuinrakennuksissa käytetyt lämpöpumpputyypit ovat ilma-, poistoilma-, ilma-vesi- ja maalämpöpumppu.

Teollisen kokoluokan lämpöpumppuja käytetään muun muassa kaukolämmön tuotannossa. Kaukolämpöä pumpataan jätevedestä sekä kaukojäähdytyksen paluuvedestä. Tällöin lämpöpumput tuottavat samanaikaisesti sekä kaukolämpöä että -jäähdytystä.

Kaukolämpöpumput on mitoitettu vuoden kylmimmän ajan maksimivirtauksen mukaan. Kesäaikana kaukolämpöä tarvitaan ainoastaan käyttöveden lämmitykseen. Kaukolämpöverkon virtaus siis vaihtelee paljon vuodenajan mukaan.

Espan pumput

Esplanadin puiston alla Helsingissä sijaitseva Helenin maanalainen lämpöpumppulaitos valmistui viime kesänä. Johnson Controls Finlandin toimittamilla ja noin 50 metrin syvyydessä sijaitsevilla lämpöpumpuilla tuotetaan sekä kaukolämpöä että -jäähdytystä. Pumput ottavat talteen kiinteistöjen hukkalämpöjä, jotka hyödynnetään lämmityksessä.

Esplanadin lämpöpumppulaitoksessa on kaksi lämpöpumppua, jotka kummatkin tuottavat 11 MW:n teholla lämpöä ja 7,5 MW:n teholla jäähdytystä. Yhden lämpöpumpun pituus on noin 11 m, leveys noin 6 m ja korkeus 5 m.

Esplanadin lämpöpumput korvaavat fossiilisia polttoaineita Helenin energiantuotannossa ja vähentävät hiilidioksidipäästöjä yli 20 000 tonnia vuodessa.

Laitoksen yhteydessä sijaitsee myös 25 miljoonan litran kylmävesivarasto. Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytysteho on yhteensä 50 megawattia yhdessä kylmävaraston kanssa.

Helen tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä myös Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa Sörnäisissä.