RTECO – Reaaliaikatalouden ekosysteemit

Reaaliaikataloudessa kaikki talouden transaktiot perustuvat digitaaliseen rakenteiseen tietoon ja sen käsittelyyn. Tämä mahdollistaa automaation ja robotisaation sekä samalla merkittävän tuottavuuden kasvun niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa. Tiedon reaaliaikaisuus antaa myös yrityksille mahdollisuudet tehdä päätökset ajantasaisen tiedon perusteella.

RTECO-hankkeen päätösseminaari 18.6.2019

Tilaisuuden videotallenteet täältä

Esitysmateriaalit:                            

Marja Hamilo, Teknologiateollisuus ry, Tilaisuuden avaus

eKuitti-ekosysteemi                             

                      Markku Örn, RTECO-hankejohtaja, eKuitti-ekosysteemi

                      Devinder Singh, Sekho Brothers Oy / Kuittilompakko, eReceipt guidelines

eKuitti Suomessa ja Ruotsissa palveluntarjoajan näkökulmasta

Birkir Veigarsson, Findity Ab, Findity and eReceipts, Swedish experiences

Joel Ojala, ReceiptHero Oy, Tervetuloa eKuittien aikakaudelle                                       

Devinder Singh, Sekho Brothers Oy / Kuittilompakko, Kuittilompakko               

 

Mikko Kalliovaara, Fennoa Oy, Tilinpäätös on nyt digitaalinen

Pirkka Frosti, Digital Living International Oy, SisuID, digitaalinen identiteetti

Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö, Suomen tahtotila reaaliaikatalouden osalta 

Markku Örn, RTECO-hankejohtaja, Oppia ja ajatuksia hankkeesta ja RTE:n jatkoedistämisestä Suomessa

                  

--------------------------------------------------------------------

Teknologiateollisuus käynnisti RTECO-hankekokonaisuuden vuoden 2017 lopulla ja kokosi mukaan muita liittoja ja yrityksiä sekä julkisen hallinnon organisaatioita. Teknologiateollisuus partnereineen halusi RTECO-hankkeiden avulla parantaa suomalaisten yritysten toimintaympäristöä ja edistää digitalisaatiota:

  • Rakenteinen taloustieto tuottaa merkittäviä säästöjä yrityksille ja julkiselle hallinnolle taloustiedon käsittelyssä.
  • Rakenteisen tiedon käsittely voidaan automatisoida. Tämä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, mm. viranomaisilmoituksissa.
  • Automaattinen taloustiedon käsittely mahdollistaa myös uusien digitaalisten palvelujen laajamittaisen kehittämisen ja tarjoamisen markkinoille.
  • Suomessa toteutetut ja koestetut digitaaliset palvelut tuovat vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.
  • Ekosysteemiyhteistyöllä pystytään luomaan talouden digitalisaatiolle perusta, jota kukaan toimijoista ei voi rakentaa yksin.

RTECO-hankekokonaisuuden tavoitteena oli käynnistää ja viedä käytännön toteutuksiksi ekosysteemejä, jotka edistävät rakenteisen taloustiedon käsittelyä. Tavoitteena oli nostaa merkittävästi suomalaisten yritysten digitalisaation tasoa ja tukea nopeaa liiketoimintaympäristön muutosta.

RTECO-hankekokonaisuus muodostui kahdesta hankkeesta: RTECO eKuitti ja RTECO eYritys. Business Finlandin tukema eKuitti-hanke käsitti ekosysteemin, jonka tavoitteena oli saada rakenteinen eKuitti liikkumaan ekosysteemin osapuolien välillä. eYritys-hankkeen ekosysteemit keskittyivät yrityksen tilinpäätöksen digitalisointiin sekä digitaaliseen identiteettiin.

Kaikilla ekosysteemeillä oli omat suunnitelmansa, tavoitteensa ja ohjausmekanisminsa. Niihin osallistui laaja joukko yrityksiä ja julkisen hallinnon organisaatioita. 

Yhteyshenkilö:

Marja Hamilo, Teknologiateollisuus ry Asiantuntija, digitalisaatio etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi +358 40 843 3448

RTECO-hankekokonaisuuden toimintaa ohjasi ohjausryhmäRTECO-foorumi puolestaan osallistui yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja hankkeen tavoitteiden edistämiseen omissa verkostoissaan. 

RTECO-ohjausryhmä:

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Juho Aavasmäki

Digital Living International Oy

Pirkka Frosti

Teknologiateollisuus ry

Marja Hamilo

Why-Advisory Oy

Bo Harald

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Jari Konttinen

Verohallinto

Tarja Rautio

Valtionvarainministeriö

Olli-Pekka Rissanen

Patentti- ja rekisterihallitus

Liisa Räsänen

Euroclear Finland Oy

Anu Saarinen

Suomen Taloushallintoliitto ry

Antti Soro

RTECO-hankejohtaja

Markku Örn

RTECO-foorumi:

Finanssiala ry

Kaupan liitto ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Suomen Taloushallintoliitto ry

Teknologiateollisuus ry

 

 

RTECO-hanke (ja sitä edeltänyt TALTIO-hanke) esillä: