Saalasti toimii aktiivisesti Kasvuryhmässä

Saalasti toimii aktiivisesti Kasvuryhmässä

Saalasti Oy valmistaa voimalaitoksille ja sellutehtaille biomassan vastaanottoon ja käsittelyyn laitoksia, jotka koostuvat murskaimista, hakkureista ja puristimista. Saalastin laitteet prosessoivat rangat, risut ja kannot rouheeksi, jota poltetaan voimaloiden leijukerros- tai arinakattiloissa tai käytetään raaka-aineina teollisuuden prosesseissa.

Saalastin teknologiat perustuvat omaan tuotekehitykseen. Osia ja komponentteja valmistukseen tulee pitkäaikaisilta alihankintakumppaneilta, ja tuotteet kokoonpannaan omassa tehtaassa Espoossa. Suurin osa tuotannosta menee vientiin.

Biomassan käytöllä olisi Suomessa paljon kasvupotentiaalia. Suomen metsissä on tällä hetkellä iso harvennusvaje. Kiistattomista ilmastoeduistaan huolimatta biomassa ei kuitenkaan saa lähellekään sellaisia tukia kuin tuulivoima. 

Hyvinvointi syntyy kasvusta ja kasvu työhyvinvoinnista

Saalasti on jäsen Kasvuryhmässä, johon kuuluu 187 suomalaista kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävää yritystä. Kasvuryhmäläiset jakavat toisilleen tietoja, taitoja ja parhaita käytäntöjä ja järjestävät koulutusta sekä sparraavat toistensa kasvusuunnitelmia. 

– Kasvuryhmä on loistava juttu. Vertaispaine ja -tuki ovat tärkeitä. On virkistävää, kun saa olla tekemisissä ihmisten kanssa, joiden yhteisenä tavoitteena on kasvu ja hyvinvointi, Saalastin hallituksen puheenjohtaja Timo Saalasti kertoo.

Saalastilla kaikki tekevät aloitteita ja osallistuvat jatkuvaan parantamiseen. Kasvuhankkeita etsitään systemaattisesti koko henkilöstön voimin. Siksi kaikki tietävät, mitä tavoitellaan. Yhdessä tekemisestä ja luottamuksesta syntyy pysyvää työhyvinvointia.

– Ihmiset haluavat tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Tästä syntyy intohimo työhön, mikä takaa, että ammattitaito ja osaaminen kehittyvät. Syntyy positiivinen kierre.

Saalastilla on tavoitteena sijoittua korkealle Great Place to Work -listalla. Tähän on vielä matkaa, mutta jo nyt henkilöstön luottamusindeksi on noussut lähes tuplaksi ja melkein 99 prosenttia henkilökunnasta ilmoittaa Saalastin olevan todella hyvä työpaikka.

Saalasti on myös "yksinapainen työpaikka": kaikki ammattiryhmät ovat samalla puolella. Arvostus ei perustu titteliin, vaan ammattitaitoon. Siksi töihin voi tulla omana itsenään. Työhyvinvointikoira Erri tervehtii ovella tulijoita.