Teknologiateollisuuden kulkuneuvot-stipendejä myönnettiin vuonna 2019 kolmelle hakijalle yhteisarvoltaan 30 000 euroa

Teknologiateollisuuden kulkuneuvot-stipendejä myönnettiin vuonna 2019 kolmelle hakijalle yhteisarvoltaan 30 000 euroa

Palkinnot annettiin kulkuneuvoteollisuuteen liittyville innovaatioille ja opinnäytetöille.

Stipendit myönnettiin seuraaville henkilöille:

15 000 euron stipendin innovaatiosta sai Shashank Arora

Shashank Aroran patenttihakemukseen johtaneessa erinomaisessa akkuarkkitehtuurin innovaatiossa hyödynnetään akun ydinosien sisäistä jäähdytysjärjestelmää. Innovaatio on laajasti tunnustettu, ja se voi olla merkittävä tämän päivän ja tulevaisuuden teknisille ratkaisuille. Aihe on ajankohtainen, ja innovaatiossa on käytetty uusia valmistusmenetelmiä. Innovaatiolla on edelleen uutuusarvoa kulkuneuvoteollisuuden näkökulmasta, ja innovaation yhteydessä esitetyillä avauksilla on kulkuneuvoteollisuudessa tarvittavan valmistusosaamisen kehittämiselle tärkeä merkitys. Tämän vuoksi innovaatio on merkittävä myös suomalaiselle kulkuneuvoteollisuudelle.

10 000 euron stipendin väitöskirjasta sai Klaus Kivekäs

Klaus Kivekäs on väitöskirjassaan tutkinut kaupunkibussien energiankulutuksen pienentämiseen tähtääviä mahdollisuuksia ja esittänyt hyviä, käytännönläheisiä innovaatioita energian säästämiseksi. Väitöstyö on hyvin ajankohtainen ja tarjoaa ratkaisuja tämän päivän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. Tulokset ovat hyvin sovellettavissa kulkuneuvojen energiatehokkuuden optimointiin varsin laajalla skaalalla. Koska tutkimuksessa on myös vertailtu varsin objektiivisesti erityyppisiä energiavaihtoehtoja, on tulosten hyödyntäminen suomalaisessa kulkuneuvoteollisuudessa mahdollista varsin laajasti. Lisäksi tutkimuksen tulokset heijastuvat myös koko energiajärjestelmää koskeviin näkökulmiin mukaan lukien jopa kaupunkibussien reittisuunnittelu.

5 000 euron stipendin diplomityöstä sai Joona Ehrnrooth

Joona Ehrnroothin opinnäytetyö on hyvin ajankohtainen, ja se tuo uudenlaista näkökulmaa kulkuneuvoteollisuuden tarpeisiin. Opinnäytetyön keskeisin ydin on palveluliiketoiminnan mallintamisessa sekä sähköisen liikenteen liiketoimintaekosysteemin rakenteen tunnistamisessa hyödyntäen älyverkkopalveluita. Opinnäytetyön tulokset tukevat energiajärjestelmien ja liikenteen keskinäistä integroimista eri toimijoiden näkökulmista. Tutkimustulokset ovat hyvin hyödynnettävissä ja hyvin perusteltuja. Opinnäytetyö sisältää tärkeitä avauksia verkostoitumisesta osana sähköisen liikenteen e-learning -alustaa.