Paikkatietotoimialaryhmä (FLIC)

Paikkatietotoimialaryhmä (FLIC)

drone
Vuonna 2021 Teknologiateollisuudessa aloitti paikkatietotoimialaryhmä. Ryhmän tavoitteena on edistää alan yritysten toimintaedellytyksiä, varmistaa osaamisen kehittyminen, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä selkeyttää julkisen sektorin ja yritysten roolijakoa alalla.

Paikkatieto rikastaa digitalisaatiota. Sijainnin avulla tietoja ylläpidetään, yhdistellään ja visualisoidaan havainnollisesti sekä luodaan kokonaan uusia sovelluksia. Paikkatieto sulautuu osaksi tehostamaan prosesseja ja helpottaa kuluttajien arkea.

Globaalin paikkatietoalan markkinan on arvioitu kasvavan noin 8-10% vuosivauhtia. Paikkatietoteknologian ja avoimen datan tarjoamat innovaatio- ja kasvumahdollisuudet tarjoavatkin uusia työpaikkoja suomalaisille. Alalla toimii jo yli 150 palveluyritystä jotka työllistävän paikkatietoalan tehtävissä noin 2000 henkeä. Yhteenlasketuksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 300 M€ (2017).

Lisätietoja Teknologiateollisuudessa:

Teemu Polo, toimialaryhmän sihteeri, 040 565 4496, teemu.polo@teknologiateollisuus.fi

Paikkatietoalan toimialaryhmä (FLIC) c/o Teknologiateollisuus ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Johtoryhmä

Johtoryhmä vuodelle 2021

Timo Sääski, Geotrim Oy, puheenjohtaja
Miika Salo, CGI Suomi Oy, varapuheenjohtaja

Antti Ahola, Geosprint Oy
Antti Soikkeli, Exact AIP-mittaus Oy
Ari Rummukainen, Keypro Oy
Jan Biström, Terratec Oy
Laura Valojärvi, Esri Finland Oy
Lauri Hartikainen, Pointscene Oy
Mike von Wehrt, Trimble Solutions Oy
Mikko Ristikangas, Sitowise Oy
Veli-Pekka Koskela, Ramboll Oy

 

Yleistä paikkatietoalasta

(Tietoja täydennetään myöhemmin)

Mukaan toimintaan?

Ota yhteyttä sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Tapahtumia

Toimialaryhmän syyskokous, 3.11.2021 klo 14-16.

 

FLIC webinaari oppilaitosyhteistyöstä. 9.9.2021.

Sijaintitietoa, ympäristön mittausta ja mallintamista sovelletaan kasvavissa määrin lähes jokaisella teollisuudenalalla, ja menetelmät ovat muodostuneeksi olennaiseksi osaksi globaaleja liiketoimintaympäristöjä. Tarve paikkatietoalan erityisosaamiselle järjestelmä- ja prosessikehityksessä on siis yhä kriittisempi ja kysyntä IT+GIS -moniosaamiselle tulee kasvamaan edelleen.

Teknologiateollisuus ry:n paikkatiedon toimialaryhmä FLIC (Finnish Location Information Cluster - Suomen Paikkatietoklusteri) järjestää aiheen tiimoilta webinaarin: "Paikkatiedot ohjelmistoalan pyörityksessä -- kuinka ratkaista krooninen IT+GIS moniosaajapula?". 

Webinaarin tärkeimpänä tavoitteena on luoda yhteyksiä yritysten ja oppilaitosten välillä ja tunnistaa mahdollisia kasvun ja kehittämisen paikkoja suomalaiselle paikkatieto- ja ohjelmistotoimialalle. Tapahtuma on jatkumoa FLIC:n/Esri:n tammikuussa järjestämälle tapahtumalle. Tällä kertaa aihetta käsitellään tietotekniikkaa pääaineena opettavien oppilaitosten ja alamme yhteistyön näkökulmasta.

Tilaisuus on suunnattu paikkatietoalan toisen asteen ja korkea-asteen opetushenkilöstölle ja opiskelijoille, sekä kaikille FLIC:n jäsenyrityksille. Tapahtuma on maksuton ja kutsua saa jakaa vapaasti aiheesta kiinnostuneille.

Seminaarin järjestelyistä vastaa Suomen paikkatietoklusterin FLICin (Finnish Location Information Cluster) puolesta CGI, Pointscene ja Trimble Solutions.

Lisää tietoa aiheesta elokuussa.

 

Alan yleisiä tapahtumia löydät GeoForum Finlandin sivuilta

 https://geoforum.fi/tapahtumakalenteri/

Ajankohtaista - blogi

(täytennetään myöhemmin)

Toimialaan liittyviä julkaisuja

 

 

Hyödyllisiä linkkejä

GeoForum Finland https://geoforum.fi/

 

Jäsenet

Alla listaus toimialaryhmän jäsenistä ja asiantuntijoista:

Autori Oy
Bitcomp Oy
Blom Kartta Oy
CGI Suomi Oy
CivilPoint Oy
Infrakit Group Oy
Digia Oyj
Esri Finland Oy
Exact AIP-mittaus Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Geometrix Oy
Geosprint Oy
Geotrim Oy
Geowise Oy
Gispo Oy
HERE Europe B.V., sivuliike Suomessa
Infotripla Oy
InPlace Solutions Ab Oy
Karttatiimi Oy
Keypro Oy
Leica Geosystems Oy
Mapita Oy
Mitta Oy
Navdata OY
Niras Finland Oy
Oy Arbonaut Ltd
Paikkatietokonsultit Oy
Planix Oy
Pointscene Oy
Ramboll Finland Oy
Reaktor Space Lab Oy
Satellio Oy
Scatman Oy
Simosol Oy
Sitowise Oy
SKM Gisair Oy
Smartgeo Oy
Solita Oy
Spatialworld Oy
Spatineo Oy
Sweco Ympäristö Oy
Tapio Oy
Terratec Oy
Tieto Oyj
Topcon Europe B.v.
Trimble Forest Oy
Trimble Solutions Oy
Triona Oy
Ubigu Oy
Vaisala Oyj

(päivitetty 18.11.2021)