Polttomoottorit

Polttomoottoritoimialaryhmän stipendit 2023

Teknologiateollisuuden Polttomoottoritoimialaryhmä myöntää vuosittain kannustusstipendejä toimialaan liittyvien opinnäytetöiden tekemiseen (insinöörityö, diplomityö tai väitöskirja).  

Stipendeillä kannustetaan suomalaisen moottoritekniikan ja siihen liittyvien oheislaitteiden, järjestelmien ja polttoaineiden sekä uusien sovellusten kilpailukyvyn edistämiseen.

Stipendikriteereissä huomioidaan tieteellisyyden lisäksi merkitys alan teollisuudelle ja tuotannolle. Vapaamuotoinen hakemus sisältäen opinnäytetyösuunnitelma tulee lähettää elokuun loppuun mennessä toimialaryhmän sihteerille

Hakulomake

Polttomoottoreiden kehittäminen on nopein ja tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ilmanlaatua.

Toimialaryhmän uusimmassa visiossa todetaan, että parhaat polttomoottorit meri- ja energiajärjestelmiin tulevat Suomesta.

Toimialaryhmän strategiassa painotetaan seuraavia asioita:

 • polttomoottorien tutkimus, kehitys ja valmistus
 • hybridijärjestelmien tutkimus, kehitys ja valmistus
 • päästöjä alentavien polttoaineiden ja järjestelmien tutkimus, kehitys ja valmistus
 • pakokaasujen jälkikäsittelylaitteiden tutkimus, kehitys ja valmistus
 • vahva ja kilpailukykyinen valmistusverkosto
 • korkealaatuinen koulutus ja alan vetovoima
 • yhdessä tekeminen.

Tulevaisuuden muuttuvassa energiajärjestelmässä polttomoottorin asema vahvistuu entisestään.

Energiatuotannossa ollaan siirtymässä uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaan, ja sitä kautta sään mukaan vaihteleva energiatuotanto lisääntyy. Uusiutuvien tueksi tarvitaan entistä enemmän nopeasti säädettävää säätövoimaa. Tähän käyttötarkoitukseen polttomoottorit sopivat erinomaisesti. Polttomoottoreiden vahvuutena on soveltuvien polttoaineiden laaja kirjo.

Meriliikenteessä tavoitteena on tuottaa energiaa laivassa korkeimmalla mahdollisella tehokkuudella käyttäen hiilineutraaleja polttoaineita unohtamatta tasapainoa kustannusten, luotettavuuden ja tehokkuuden välillä. Polttomoottori on tulevaisuudessakin ratkaisu tähän vaatimukseen.

Yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttaa myös polttomoottorisektorilla. Digitalisaatiolla voidaan sujuvoittaa logistiikkaa ja sitä kautta vähentää liikenteen päästöjä niin merellä kuin maalla. Digitalisaatio näkyy myös moottori- ja energiajärjestelmien ohjauksessa, moottoritutkimuksessa ja -valmistuksessa.

Polttomoottoritoimialaryhmä:

 • perustettu v. 1963
 • liikevaihto yli 20 Mrd. euroa
 • työntekijöitä yli 20 000 henkilöä
 • jäsenyrityksiä 13
 • korkeakouluja, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia 6.

Toimialaryhmä on alan kansainvälisen yhdistyksen, International Coucil on Combustion Engines – CIMACin jäsen. Toimialaryhmällä on edustaja CIMACin hallituksessa.

Toimialaryhmän puheenjohtaja:

Mikael Wideskog
General Manager, Technology Strategy & Innovation Process R&D and Engineering, Marine Power Solution
Wärtsilä Finland Oy
Puh. 010 709 0000
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)wartsila.com

Toimialaryhmän sihteeri:

Patrick Frostell
Asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 830 1640
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)teknologiateollisuus.fi

Jäsenet

ABB Oy
AGCO Power Oy
Aalto-korkeakoulusäätiö sr
Auramarine Oy
Dekati Oy
Koncentra Pistons Oy
Lappeenrannan - Lahden teknillinen yliopisto LUT
Neste Oyj
Oy Mapromec Ab
Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy
Proventia Oy
Tampereen Tiivisteteollisuus Oy
Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Turun ammattikorkeakoulu Oy
Uwira Oy
Vaasan yliopisto
Wärtsilä Finland Oy