Teollisuusovet

Teollisuusovi
Ovitoimialat pitävät sisällään teollisuusovien ja teräspalo-ovien sekä lukkojen ja helojen valmistajia. Nämä kolme itsenäistä toimialaryhmää ovat alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksiä. Toimialaryhmien tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä. Yhteistyön päämääränä on luoda suomalaiselle valmistajille menestymisen edellytykset sekä parantaa jäsenyritysten yhteistoimintaa.

Tämä sivu on teollisuusovi valmistajien toimialaryhmän sivu.

Toiminnan tavoitteet

Keskeistä Teollisuusovivalmistajen toimialaryhmän toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkimys edistää sitä. Ryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. ympäristöministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) sekä tarkastuslaitoksiin. Päämääränä on alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Toimialan puheenjohtajat:

Puheenjohtaja:

Ari Ketonen, johtava asiantuntija, Kone Oyj
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kone.com

Varapuheenjohtaja:

Janne Lemmetty, tuotepäällikkö, Mesvac Oy
Sähköposti:etunimi.sukunimi@mesvac.fi

Toimialaryhmän sihteeri:
Anne Savela, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 777 8005
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

Yleistä teollisuusovista

Toimialaryhmässä käsitellään teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovia, autotallin ovia ja portteja sekä puomeja. Toimialan soveltamisalaan kuuluvat ovet, portit ja puomit on tarkoitettu asennettaviksi alueille, joilla ihmiset liikkuvat, ja niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tavaroiden ja ajoneuvojen ja niiden mukana seuraavien tai niitä ajavien henkilöiden turvallinen kulku teollisuus-, liike- ja toimistorakennuksissa sekä asuinrakennuksissa.

 

Teollisuusovityyppejä
Kaksiosainen liukuovi
Kaksiosainen liukuovi

 

Nosto-ovi
Nosto-ovi

 

Kattotaiteovi
Kattotaiteovi

 

Korkea nosto-ovi
Korkea nosto-ovi
Liukukääntöovi
Liukukääntöovi
Matala nosto-ovi
Matala nosto-ovi
Puomi
Puomi
Pyöröovi
Pyöröovi
Rullaovi
Rullaovi
Saranoitu kaksilehtinen kääntöovi
Saranoitu kaksilehtinen kääntöovi
Saranoitu yksilehtinen kääntöovi
Saranoitu yksilehtinen kääntöovi
Sivulle aukeava pikarullaovi
Sivulle aukeava pikarullaovi
Suora nosto-ovi
Suora nosto-ovi
Taitto-ovi
Taitto-ovi
Teleskooppiliukuovi
Teleskooppiliukuovi
S1-luokan liukuovi
S1-luokan väestösuojan liukuovi
S1-luokan pariovi
S1-luokan väestösuojan pariovi
S1-luokan yksilehtinen ovi
S1-luokan väestösuojan yksilehtinen ovi

 

 

 

Esimerkkejä teollisuusovista ja -porteista
Teollisuusovi
Nosto-ovia
PurAit-portti
PurAit-portti Sagafurs Protector
PurAit-portti Protector

 

JTK-Power, S1-luokan väestönsuojan ovi
 S1-luokan väestönsuojan ovi
JTK-Power, S3-luokan pariovi
S3-luokan väestösuojan pariovi

 

Luokituksista

(Luokitukset täydennetään pian.)

Standardit ja Rakennustiedon kortit

Standardit:

- Käyntiovet, teollisuus- ja liikerakennusten sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet (SFS-EN 16034)- Konekäyttöisten ovien ja porttien käyttö- ja työturvallisuus (SFS 5990)

- Konekäyttöisten ovien, porttien ja puomien määräaikaistarkastusten vähimmäisvaatimukset (SFS 7501:2017)

- Konekäyttöiset käyntiovet. Käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät (SFS-EN 16005)

- Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Konekäyttöisten ovien käyttöturvallisuus. Vaatimukset ja testimenetelmät (SFS-EN 12453)

- Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia (SFS-EN 13241:2003+A2:2016)

- Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware. Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows (SFS-EN 1634-1:2014 + A1:2018:en)

 

Standardoinnin tekniset komiteat:

- Ovet ja ikkunat (CEN/TC 33, CEN/TC 398 ja ISO/TC 162)

- Lukot ja rakennushelat (CEN/TC 33/WG 4 ja WG7)

- Rakennusten paloturvallisuus seurantaryhmä (CEN/TC 127 ja ISO/TC 92)

- Rakentamisen ympäristövaikutukset SR 26 (CEN/TC 350, CEN/TC 350/SC 1, CEN/BT WG 206 ja ISO/TC 59)

- Koneturvallisuus Metsta K114 (konedirektiivi 2006/42/EY, ISO/TC 199, CEN/TC 114)

 

Rakennustiedon kortit. 

- Konekäyttöiset ovet, portit ja puomit (RT 42-11110)

- Osastoivat ovet (RTS 13:16)

- S1 luokan teräsbetonisuoja (RT92-11173).

Toimialaan liittyviä julkaisuja

Väestönsuojien rakentamisen historia ja käsikirja 1927–2016. Pekka Rajajärvi. ISBN 978-952-93-7498-4 sidottu. Standarditunnukset   EAN 9789529374984.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Teräspalo-ovien valmistajien toimialaryhmä

European Door and Shutter Federation e.V. https://www.edsf.com/home/

Portgruppen, Ruotsi: https://www.portgruppen.org/ 

Jäsenet

Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy

Forssan Metallityöt Oy

Kone Hissit Oy

KONE Oyj Hyvinkää

Mesvac Oy

Ovitor Oy

Pur-ait Oy

Rautarakenne Leivo Ky

Saajos Oy

Tarvasjoen Teräsovi Oy

Turner-Door Oy

Vasmet Oy

(päivitetty 18.1.2024)