Teräspalo-ovet

Ovitoimiala pitää sisällään teollisuusovien ja teräspalo-ovien sekä lukkojen ja helojen valmistajia. Nämä kolme itsenäistä toimialaryhmää muodostavat alan valmistusta harjoittavien Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten yhteenliittymän, ”Ovitoimialan”, jonka tarkoituksena on edistää jäsentensä toimintaa sekä vahvistaa alan kilpailukykyä. Yhteistyön päämääränä on luoda suomalaiselle valmistajille menestymisen edellytykset sekä parantaa jäsenyritysten yhteistoimintaa.

Tämä sivu on teräspalo-ovien valmistajien toimialaryhmän sivu.

Toiminnan tavoitteet

Keskeistä teräspalo-ovien valmistajien toimialaryhmän toiminnassa on alan teknisen ja kaupallisen kehityksen seuraaminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä pyrkimys edistää sitä. Ryhmän edustajat osallistuvat alan standardisoimistyöhön ja informoivat työn etenemisestä CENissä. Ryhmä toimii kokemustenvaihto- ja keskustelufoorumina kaikissa alaan liittyvissä ongelmissa sekä edistää ja kehittää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Se pitää yhteyttä alan kannalta tärkeisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin, mm. ympäristöministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, sosiaali- ja terveysministeriöön, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) sekä tarkastuslaitoksiin. Päämääränä on alan kokonaisvaltainen kehittäminen.

Teräspalo-ovien valmistajien puheenjohtajat:

Ari Ketonen, Kone Oyj, puheenjohtaja
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kone.com

Jouni Haapaniemi,Forssan Metallityöt Oy, varapuheenjohtaja
etunimi.sukunimi@forssanmetallityot.fi

Toimialaryhmän sihteeri:
Anne Savela, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry
Puh. 040 777 8005
Sähköposti: etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi 

Jäsenet

Assa Abloy Entrance Systems Finland Oy
Forssan Metallityöt Oy
KONE Oyj
Mesvac Oy
Ovitor Oy
Pur-ait Oy
Rautarakenne Leivo Ky
Saajos Oy
Tarvasjoen Teräsovi Oy
Turner-Door Oy
Vasmet Oy