Tietotekniikan toimialaryhmä

Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-alan palvelu- ja ohjelmistoyritykset sekä digitaaliteknologiaa kehittävät yritykset ovat merkittävä voimavara Suomen tulevaisuudelle erityisesti osaamisen, kilpailukyvyn ja työllistämisen kannalta. Tietotekniikka-alan yritykset muodostavat toimialaryhmän nimeltä Tietotekniikan toimialaryhmä. Ryhmä valitsee vuosittain hallituksen, joka edistää ryhmän jäsenien tärkeinä pitämiä tavoitteita.

Tietotekniikan toimialaryhmän toiminta:

  • Jäsenyritysten edunvalvonta
  • Työmarkkinakysymykset
  • Osaaminen ja erityisesti it-alan osaajapula
  • Alan vetovoiman lisääminen, erityisesti naisten keskuudessa

Tietotekniikan toimialaryhmän tavoitteena on parantaa suomalaisen elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kilpailukykyä sekä kansalaisten ja yritysten hyvinvointia niin, että Suomi pärjää globaalissa maailmassa. Parhaiten tässä onnistutaan, kun suomalaisesta toimintaympäristöstä kehitetään yritystoiminnalle suotuisa ja kilpailukykyinen. Sellaisesta Suomesta on hyvä ponnistaa kasvuun ja menestymiseen kansainvälisillä markkinoilla.