Työmarkkinat

Uudistuva teknologiateollisuus on aina tarjonnut hyviä töitä suomalaisille ja työn kautta hyvinvointia yhteiskunnallemme.

Teknologiateollisuus työllistää suoraan noin 310000 suomalaista. Yksi teknologiayritys synnyttää ympärilleen muuta liiketoimintaa – jopa 1/3 Suomen työntekijöistä saa suoraan tai välillisesti toimeentulonsa teknologiateollisuudesta.

Yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla kustannetaan julkisen sektorin palvelut. Näitä ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuolto sekä opetus- ja koulutustoimi.

Jokaisen suomalaisen hyvinvointi riippuu teknologiayritysten kansainvälisestä kilpailukyvystä.

Suomen talous on viimeisten vuosien aikana ollut heikko, ja tämä näkyy myös teknologiateollisuudessa. Kaikkien suomalaisten kannalta on elintärkeää, että vientialat ja niiden kärjessä teknologiateollisuus menestyvät jatkossa ja pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Näin varmistamme riittävät vientitulot ja hyvinvoinnin maksupohjan.

Poliittisten päättäjien tulee huolehtia siitä, että yritykset pystyvät toimimaan Suomessa, tarjoamaan suomalaisille veronmaksajille työtä ja kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.

Työehdoista päättäminen yrityksissä ja työpaikoilla lisää tuottavuutta, kannattavuutta, työhyvinvointia ja toiminnan joustavuutta. Nopeasti reagoivassa taloudessa yritykset eivät pärjää, jos sääntely on liian jäykkää ja rajoittavaa.