Varasto turvaa sähkön saannin

Varasto turvaa sähkön saannin

Sähkövarastojen avulla hajautetun energiantuotannon aiheuttamia tehonvaihteluita voidaan kompensoida nopeasti.

Kovana pakkaspäivänä sähköstä saattaa tulla hetkellisesti pulaa Suomessa. Sähkövarastot tuovat helpotusta näihin tilanteisiin, kun varastoista on saatavissa varmasti sähköä sinne, missä sitä erityisesti tarvitaan. Sähkövarasto mahdollistaa, että käyttäjät voivat hetkellisesti turvautua varastosähköön tai pienentää verkosta ottamansa sähkön määrää.

Landis+Gyrin ja Toshiban Helenille toimittamassa akkukäyttöisessä energiavarastossa on 677 kWh:n kapasiteetti, ja se sisältää yli 13 000 litium-ionikennoa. Pohjoismaiden suurimman sähkövaraston invertterit mahdollistavat akustoihin varastoidun sähkön purkamisen sähköverkkoon ja verkkosähkön lataamisen takaisin akustoon. Ne kykenevät myös poistamaan verkosta haitallista niin sanottua loistehoa sekä säätämään varaston tehonsyöttöä millisekuntien nopeudella.

Energiavarastoja tarvitaan älykkäiden sähköverkkojen toteutuksessa: niiden avulla voidaan ylläpitää sähköverkon vakautta, kun uusiutuvien energialähteiden tuotantoa tulee yhä enemmän verkkoon. Helenin sähkövarasto on tehostanut mm. Suvilahden aurinkovoimalan hyödyntämistä tasoittamalla sen tuotantoa.

Suvilahden sähkövarastoa hyödynnetään myös projektissa, jossa tutkitaan ja testataan akuston käytön optimointia ja selvitetään akkuihin varastoidun energian hinnoittelua ja uusia liiketoimintamalleja.Lähteet: HelenLandis+Gyr

Kuva: Helen / Katri Tamminen