Yritysten toimintaympäristö Venäjän hyökkäyssodan jälkeen – Teknologiateollisuuden analyysi

ryhmätyö
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset teknologiayrityksiin ovat hyvin moninaiset. Sota muuttaa pysyvällä tavalla yritystoimintaa ja jopa globalisaation kulkua. Teknologiateollisuuden ja Elinkeinolämän keskusliiton skenaariotyöt auttavat yrityksiä pärjäämään uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Teknologiateollisuus teki kevään 2022 aikana laajan analyysin, miten Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa erityisesti suomalaisten teknologiayritysten toimintaympäristöön. Myös EK laati kolme erilaista skenaariota tulevaisuuden kehityskuluista. Aineistot on tarkoitettu yrityksille niiden omien strategioiden pohdintaan. Kevään aineisto käytiin läpi syyskuussa 2022. Päivitystä koskevan uutisen voi lukea tästä.

Tavoitteena on, että materiaalit auttavat yrityksiä tunnistamaan toimintaympäristön muutosajureita ja myös yritystoiminan uusia kasvumahdollisuuksia.

Resilienssin vahvistaminen jää pysyväksi toimintatavaksi.

Toimintaympäristöanalyysin perusteella Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset teknologiateollisuuden yrityksiin ovat hyvin moninaisia, perustavanlaatuisia ja ulottuvat huomattavasti laajemmalle kuin pelkästään Venäjään ja Ukrainaan.

Venäjän hyökkäys toi karmealla tavalla esiin, kuinka massiivisiin vaikutuksiin geopoliittisten riskien toteutuminen voi johtaa. Samalla on tullut kristallinkirkkaaksi, että riippuvuudesta venäläisestä fossiilisesta energiasta on päästävä eroon mahdollisimman pian. Jo korona-aikana yritykset ovat kamppailleet pitkään toimitusvaikeuksien kanssa, ja resilienssin vahvistaminen on ollut yksi keskeinen tavoite. Resilienssin merkitys korostuu edelleen.

taulukko

 

Lue lisää:

Teknologiateollisuuden Venäjä-aftermath toimintaympäristöanalyysi (pptx)
Teknologiateollisuuden Venäjä-aftermath toimintaympäristöanalyysi
 (pdf)

Webinaaritallenne: Venäjä-aftermath toimintaympäristöanalyysi 16.6.2022

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola: Kortit on pelattava hyvin epävarmuuden keskellä (blogi)
Johtaja Petteri Rautaporras: Venäjän hyökkäyssodan seuraus: globalisaatio muuttaa muotoaan (blogi)
Johtaja Helena Soimakallio: Vihreä siirtymä parantaa iskunkestävyyttä ja kestävien investointien kannattavuutta (tausta-aineisto)
Pääsihteeri Tuija Karanko, PIA ry: Nato-jäsenyyden vaikutus suomalaiseen teknologiateollisuuteen (tausta-aineisto)

EK:n skenaariot