100-prosenttinen etäopiskelu uhkaa ammattitaitoja ja lisää pudokkaita – jokainen oppilas ansaitsee nyt tukea opintoihinsa

Milka Kortet

100-prosenttinen etäopiskelu uhkaa ammattitaitoja ja lisää pudokkaita – jokainen oppilas ansaitsee nyt tukea opintoihinsa

14.4.2020 klo 16.14 |
Milka Kortet

Koronakriisi haastoi kertalaakista ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöt ja työelämäyhteistyön. Parhaimmillaan siirtyminen etäopetukseen voi uudistaa pysyvästi perinteisiä ammatin oppimisen tapoja ja modernisoida koulutuksen sisältöjä. Pakotetun digiloikan tekeminen ei kuitenkaan ole ollut kivutonta tai edes kaikissa paikoissa mahdollista.

Teknisten kädentaitojen ja koneiden käytön oppimisen siirtäminen etäopetukseen on ollut erityisen haastava yhtälö. Hienoisena pelkona on, että etäopetuksen myötä opiskelijoiden taitojen epätasalaatuisuus kasvaa ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuu henkilöitä, joilla ei ole työelämässä tarvittavaa osaamista.

"Ei riitä, että taitojen epätasapainoon ja opiskeluissaan kiikun kaakun mukana pysytteleviin opiskelijoihin ryhdytään kiinnittämään huomiota vasta kriisin jälkeen."

On myös mahdollista, että etäopetus lisää opintojen keskeyttämisiä, kun käytännönläheinen opiskelu ja konkreettinen käsillä tekeminen ovat vaihtuneet teoriapainotteiseen etäopiskeluun. Valitettavasti kaikilla opiskelijoilla ei ole käytössään tietokoneita tai mobiililaitteita tai edes valmiuksia itseohjautuvaan opiskeluun. Kurjuutta lisää, että työelämätaitojen kehittymistä tukevat kesätyöpaikat ovat nyt kiven alla.

Ei riitä, että taitojen epätasapainoon ja opiskeluissaan kiikun kaakun mukana pysytteleviin opiskelijoihin ryhdytään kiinnittämään huomiota vasta kriisin jälkeen. Toimeen on tartuttava jo nyt. Oppilaitosten tuleekin tarjota räätälöityä ohjausta sekä taitojen kehittymistä tukevaa lisäopetusta hyödyntäen esimerkiksi ammatillisen koulutuksen kesäopintoja.

Koulutuksen järjestäjät tekevät oman osansa, mutta myös valtiolta tarvitaan selvää rahallista tukea etäopetusjakson synnyttämien oppimisen laatuerojen kiinni kuromiseksi. Nyt ei ole aika lisätä velvoitteita esimerkiksi oppivelvollisuutta pidentämällä, vaan kiinnittää huomiota siihen, että jokainen oppilas saa riittävästi lähiopetusta ja -ohjausta sekä tukea opintoihinsa.

Yritykset tulee saada pikaisesti jaloilleen, jotta opiskelijat voivat palata oppimaan työelämän aitoihin oppimisympäristöihin.

Teknologiateollisuus selvitti tekniikan alan koulutuksen järjestäjien kokemuksia koronakriisin vaikutuksista työelämäyhteistyön toteutumiseen, etäopetukseen siirtymiseen sekä tulevaisuuden uhkakuviin. Koulutuksen järjestäjien viesti oli selvä: yritykset tulee saada pikaisesti jaloilleen, jotta opiskelijat voivat palata oppimaan työelämän aitoihin oppimisympäristöihin.

Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi koronakriisin estävän työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja hidastavan työelämäyhteistyötä, moni näkee tilanteessa myös uusia mahdollisuuksia. Koulutuksen järjestäjät ovat tarjonneet apuaan kumppaniyrityksille muun muassa henkilöstön lisä- ja täsmäkoulutusten toteuttamisessa sekä rahoituksen saannin avustamisessa. Myös koulutuksen järjestäjien kentässä nähdään, että yritysten selviäminen kriisistä on yhteinen etu.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Milka Kortet, puh. 050 569 7856, milka.kortet@teknologiateollisuus.fi, twitter: @KortetMilka

Lisää Teknoloblogeja löydät täältä.

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden huhtikuun uutiskirjeessä.