Artikkeli

Marjo Miettinen Teknologiateollisuuden puheenjohtajaksi

22.11.2018 klo 17.25
Teknologiateollisuuden hallituksen vuoden 2019 puheenjohtajaksi on valittu Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen.

– Tavoitteenamme on Suomi, joka on maailman kärkeä kestävän teknologian kehittämisessä ja jossa ihmisille on tarjolla merkityksellistä työtä, Marjo Miettinen linjaa.

Teknologiateollisuuden hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valitulla Marjo Miettisellä on pitkä kokemus yritysmaailmasta. Miettinen on toiminut Ensto Oy:n johtotehtävissä vuodesta 1988 alkaen. Teknologiateollisuuden hallituksessa Miettinen on toiminut vuosina 2005–2012 ja uudestaan vuodesta 2017 lähtien.

– Kun yrityksillä on edellytykset menestyä, ne voivat luoda kestävästi arvoa ja hyvinvointia koko suomalaiselle yhteiskunnalle, Miettinen sanoo.

marjo_miettinen_1.jpg

 

Teknologiateollisuuden puheenjohtajana Miettinen jatkaa edeltäjänsä Risto Siilasmaan viitoittamalla polulla, jossa kaikkea tekemistä ja toimintaa ohjaa Suomen pitkäaikainen etu.

– Minulle Suomen etu tarkoittaa sitä, että annamme enemmän kuin vaadimme. Lähtökohtana on positiivinen ajattelu: Teknologiateollisuuden yritykset pärjäävät, jos Suomi pärjää ja päinvastoin.

Uusi strategia

Teknologiateollisuuden uuden strategian pääkohdat ovat kestävä arvonluonti, tulevaisuuden työ, uusi osaaminen ja uuden luominen.

Digitalisaatio, tekoäly ja robotisaatio muuttavat työtä ja luovat uusia mahdollisuuksia. Kaikki työ ei kuitenkaan muutu tietotyöksi.

Uutta osaamista tarvitaan, ja tulosta syntyy laajojen erikoisosaajien verkostojen kautta.

– Tulevaisuudessa ohjelmistot ovat mukana lähes kaikissa tuotteissa. Lisäksi uusien kestävämpien materiaalien käyttö nousee yhä tärkeämmäksi. Tekoälyn avulla saadaan myös aikaiseksi aivan uusia palveluita.

Teknologiateollisuus tukee jäsenyrityksiään digitalisaatiossa ja vauhdittaa yritysten kasvua eri ohjelmien ja vertaisyhteisöjen voimin.

Toiveita uudelle hallitukselle

Marjo Miettinen lähettää terveiset maamme tulevalle hallitukselle. Tärkeimpiä asioita ovat osaamisen, innovaatiotoiminnan, digitalisaation ja kiertotalouden edistäminen, luvituksen sujuvoittaminen sekä työperäisen maahanmuuton helpottaminen.

– Ammatillisen koulutuksen reformia on vietävä jouhevammin käytäntöön. Luvituksen sujuvuus on myös keskeinen kysymys investointien ja työpaikkojen kannalta. Yhden luukun digitaaliseen investointilupaan on vielä matkaa, Miettinen toteaa.

Yritystuet ovat herättäneet paljon keskustelua. Miettisen mukaan tukien perusidean täytyisi olla, että tuki lopetetaan, kun sitä ei enää tarvita.

– Esimerkiksi tuulivoima on hyvä esimerkki alasta, joka pärjää jo omillaan eikä tarvitse enää tukea.

Vereksiä voimia

Nuoret ovat Miettiselle tärkeä asia. Suomalainen yhteiskunta vanhenee, ja nuoria on saatava enemmän mukaan. Nuorten esiinmarssi haastaa kuitenkin perinteiset käsitykset johtajuudesta.

– Isäni Ensio Miettinen kirjoitti aikoinaan, että teknologian edistyminen edellyttää luovempaa johtamista. Mielestäni johtamisen on oltava yhä enemmän jaettua ja siksi kutsuisinkin tämän päivän johtajuutta osallistavaksi johtajuudeksi, Miettinen sanoo.

Teknologia-alat ovat hyvä uravaihtoehto myös naisille. Marjo Miettinen toivoo olevansa roolimalli uraa pohtiville tytöille ja naisille. Hän on yksi kolmesta naisia teknologia-aloille houkuttelevan Women in Tech -verkoston perustajajäsenestä.

– Miehet ja naiset käyttävät teknologiaa, mutta miehet tekevät. Tämän toivoisin olevan toisin, Marjo Miettinen sanoo.

Miettinen itse aloitti työuransa opetustehtävissä, mutta siirtyi perheyritykseensä, kun oma perhe muutti Porvooseen. Ensimmäinen työtehtävä oli viestintäosastolla.

Opettajan taustasta on ollut hyötyä teknologiateollisuudessa.

– Teen ne tarvittavat tyhmät kysymykset, joihin insinöörien on pakko osata vastata, Miettinen nauraa.

Miettinen toteuttaa itse myös elinikäisen oppimisen mallia, sillä hän on Tampereen yliopiston jatko-opiskelija. Mahdollisesti ensi vuonna valmistuva väitöskirja käsittelee suomalaisen luottamusmiehen osaamisen kehittymistä.

 

Teksti: Antton Lounasheimo
@alounash
Kuva: Ensto Oy

Artikkeli on mukana Teknologiateollisuuden marraskuun uutiskirjeessä.