TM Systemsin Markus Hallapuro ja Aleksi Hidén esittelevät kuivattua biomassaa.
Yritystarina

Turkulainen teknologia ratkoo teollisuuden energiaongelmia maailmalla – Sivuvirroista uusia tuotteita globaaleille markkinoille

Teollisuuden sivuvirrat voivat tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jos ne osaavat katsoa jätteitään ja sivuvirtojaan uusin silmin. Turkulaisen TM Systemsin teknologiat pienentävät yritysten päästöjä ja ratkaisevat raaka-aine- ja energiantuotannon ongelmia. Konsernin emoyhtiö panostaa tuotekehitykseen, ja uudet tuotteet ovat tuoneet yrityksen maailmalta lähemmäs suomalaisia yrityksiä. 

50 vuotta teollisuuden ilmajärjestelmien, energiansäästön, lämmön talteenoton ja kuivatusteknologian palveluita tarjonnut TM Systems on palvellut paperi- ja selluteollisuuden toimijoita muun muassa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta se toimittaa palveluita myös suomalaisille metsäjäteille. 

Globaali uusien teknologioiden innovoija 
  • TM System Finland Oy tarjoaa teollisuuden ilmajärjestelmien, energiansäästön, lämmön talteenoton ja kuivatusteknologian palveluita erityisesti paperi- ja selluteollisuuteen. 

  • Nyt uudet teknologiat ovat viemässä yhtiötä myös muille teollisuudenaloille. 

  • Pääkonttori Turussa mutta asiakkaita globaalisti.

  • Perustettu 1974.

  • Henkilöstöä koko konsernissa on 90.

  • Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 25,9 miljoonaa euroa, tulos 3,1 miljoonaa.

Nyt yrityksen kehittämät uudet teknologiat, suljettuun prosessi-ilmankiertoon ja päästöttömyyteen tähtäävä Zero-Ex sekä kuivatusteknologia SuperDryer, ovat tuoneet yritystä jälleen lähemmäs suomalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä, sillä skaalautuvat ratkaisut mahdollistavat pienempiä ja paikallisempia tuotantolaitoksia kuin aiemmin.

“Ongelmat ovat globaaleja. Samat jutut tulevat esiin keskusteluissa japanilaisten ja kiinalaisten asiakkaiden kanssa kuin Suomessa”, yrityksen pääomistaja Markus Hallapuro toteaa. 

Maailma mullistuu kymmenen vuoden aikana

Nämä eri yrityksiä yhdistävät aiheet liittyvät muun muassa päästöihin, energiantuotantoon ja -lähteisiin, raaka-aineisiin ja niiden logistiikkaan. Kaikki maailman yritykset joutuvat miettimään omia päästöjään ja niistä raportointia lähitulevaisuudessa. Vaatimukset tuotannolle ja päästörajoitukset tulevat ohjaamaan toimintaa.

TM Systemsin Markus Hallapuro katsoo näytepurkkia.

Yhteiset ongelmat. "Ongelmat ovat globaaleja. Samat jutut tulevat esiin keskusteluissa japanilaisten ja kiinalaisten asiakkaiden kanssa kuin Suomessa", toimitusjohtaja Markus Hallapuro toteaa.  

Lisäksi maailman tapahtumat, kuten vaikkapa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, herättivät yrityksiä miettimään energiantuotantoa ja -lähteitä. Suomessa puhuttavat metsien monimuotoisuus ja hakkuut. Hallapuron mukaan ajatusmaailma on mullistumassa. 

“Seuraavien kymmenen vuoden aikana tulee tapahtumaan paljon muutoksia. Aletaan kysellä muun muassa mistä uusi biomassa muodostuu. Miten sitä tehdään? Miten sitä liikutetaan? Biopohjaisia raaka-aineita saadaan myös monista eri teollisuuden ja maatalouden sivuvirroista”, Hallapuro kertoo.

Uudet teknologiat mahdollistavat biomassan hyödyntämisen esimerkiksi selluloosaksi. Sen moninainen jatkokäyttö on mahdollista esimerkiksi lääketeollisuuden, kosmetiikan ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

”Yleisesti fossiilipohjaisia materiaaleja kuten muovia halutaan korvata biopohjaisilla materiaaleilla.”

Uudella ratkaisulla päästöt nollaan

Nopeasti edellä olevat muutokset vaativat uusia teknologisia ratkaisuja, sellaisia kuin TM Systemsin Zero-Ex ja SuperDryer. 

Patentoitu Zero-Ex on prosessi-ilman suljettu kierto, joka minimoi päästöt ja maksimoi energiatehokkuuden. 

TM Systemsin Markus Hallapuro ja Aleksi Hidén kuvattuna ylhäältä yrityksen hallissa.

Kannattavaa jätettä. SuperDryerin avulla TM Systemsin asiakkaat voivat tuottaa kestävästi ja liiketaloudellisesti kannattavasti kuitupitoisista jäte- ja sivuvirroista uusia raaka-aineita korvaamaan esimerkiksi turpeen käyttöä.

Liiketoiminnan kehitykseen osallistuva johtaja Eeva-Maija Hallapuro kertoo esimerkin Kiinasta, missä tehtaan vesihöyry ja ikävä haju aiheuttivat asumishaittaa ja viranomaisetkin puuttuivat ongelmaan. Suomalaisella metsäjätillä oli vastaava ongelma Etelä-Suomessa, mutta ZeroEx:n avulla hajut ja päästöt putosivat todistetusti nollaan. 

“Usein lähtökohtainen ongelma on juuri haju tai näkyvä haitta. Kun haittoja tutkitaan tarkemmin, löydetään suurempia ongelmia, jotka vaativat parannuksia prosessiin. Meidän teknologiamme mahdollistaa tuotannon jatkumisen tiukoissa päästöjä koskevissa viranomaissäädöksissä”, Eeva-Maija Hallapuro kertoo.

Zero-Ex on saanut Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tulevaisuus-palkinnon Empowering Future -tiedekonferenssissa kesällä 2023. Palkinto myönnetään tutkimukselle, visionääriselle ja yhteiskunnan sektoreiden ylittävälle ratkaisulle, joka tukee kestävämmän globaalin tulevaisuuden rakentamista. 

“Suljettu kierto mahdollistaa täysin päästöttömän laitoksen, jossa prosessissa kulutettua vettä voidaan palauttaa takaisin prosessiin sen sijaan, että se haihtuisi ulkoilmaan. Ilma ja vesi ovat luonnonvaroja, joita monitoroidaan tarkemmin sekä pyritään puhdistamaan ja kierrättämään”, Markus Hallapuro sanoo.

"Asiakkaamme säästävät teknologiamme avulla noin 10 terawattituntia vuodessa, eli mahdollisuus on merkittäviin energiasäästöihin."

Hän tarjoaa vaikuttavan esimerkin. 

“Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 12 terawattituntia. Asiakkaamme säästävät teknologiamme avulla noin 10 terawattituntia vuodessa, eli mahdollisuus on merkittäviin energiasäästöihin. Aina ei tarvitse tuottaa uutta energiaa.”

Teollisuuden jätteet ovat arvokasta materiaalia

Teollisuus, kotitaloudet ja yritykset tuottavat jätettä, biomassaa ja sivuvirtoja, joita voidaan ja täytyy hyödyntää sekä kierrättää nykyistä paremmin, sillä ne ovat arvokkaita materiaaleja.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja ennen Dubain ilmastokokousta biomassojen tarpeen vuoteen 2050 mennessä arvioitiin olevan 70–150 prosenttia nykyistä enemmän. Sittemmin tarve on vain kasvanut. 

Kuivattuja biomassoja ja sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää esimerkiksi uusina raaka-aineina, kierrätettyinä kuituina, maanparannusaineina ja polttoainepelleteiksi puristettuna lannoitteina.

SuperDryer on avain liiketoiminnan kannalta järkevään kuivatukseen, sillä se skaalautuu tarpeen mukaan. 

“Biomassatuotanto paikallistuu ja pienempiä biokaasulaitoksia syntyy sinne tänne jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta”, Hallapuro sanoo. 

Kuivatus on nähty teollisuudessa usein ikävänä kulueränä eikä sen roolia osata tarkastella.

TM Systemsin Markus Hallapuro ja Aleksi Hidén esittelevät kuivattua biomassaa.

Pieni mutta iso. “Meillä on Turussa pienen teollisuusmittakaavan laitos, jossa saamme luotua aidot prosessin olosuhteet”, kertovat toimitusjohtaja Markus Hallapuro (vas.) ja SuperDryer-kuivatusteknologiasta vastaava Aleksi Hidén.

“Usein sivuvirtojen käsittelyn hankaluus on ollut, ettei tuotannon järjestämiseksi ole löydetty järkevää ja taloudellisesti kannattavaa tapaa.”

Märkä tuote pilaantuu nopeasti ja massa voi sisältää jopa 60–70 prosenttia vettä, jota ei kannata kuljettaa. Kuivalla tuotteella on uusia käyttökohteita ja globaalit markkinat, eikä esimerkiksi kuivattu pelletti mätäne matkalla.

“Suomessa kierrätetään paljon, mutta jalostustapoja voitaisiin kehittää. Suomen metsäteollisuuden sivuvirroista hyödynnetään jo 94 prosenttia, mutta jalostusaste on huono. Esimerkiksi märkää lietettä hävitetään biokattilassa polttamalla”, Hallapuro sanoo.

Kuivana massalle löytyisi uusia käyttökohteita ja niistä voisi jalostaa korkeamman hinnan tuotteita.

“Jos sivuvirtojen arvoa ei tunnisteta, vaikutus on silloin tehtaalle miinusmerkkinen. Silloin arvokas materiaali saattaa päätyä esimerkiksi kompostoitavana jätteenä muualle, mistä syntyy kasvihuonepäästöjä. Kuivatun tuotteet mahdollisuudet ovat toista luokkaa.”

Kolmasosa henkilöstöstä tuotekehityksessä

SuperDryer-kuivatusteknologia samoin kuin Zero-Ex ovat saaneet molemmat alkunsa asiakastarpeesta. Tuotekehitys on ollut Hallapurojen mukaan omavaraista, mutta rullaavan liiketoiminnan tuotoista osa on voitu siirtää kattamaan tuotekehityskuluja. 

SuperDryer sai merkittävää kehitystukea pilotointiin ja skaalaukseen EU:n innovaationeuvoston Accelerator -ohjelmasta, jonka tiukasta seulasta pääsee läpi vain 2,5 prosenttia hakijoista. 

Nyt yrityksellä on käynnistymässä Business Finland -hanke.

“Emme tee tuotekehitystyötä ilman päämäärää. Taustalla on aina selkeä asiakkaiden tai asiakasmarkkinan ongelmista lähtöisin oleva tarve”, Markus Hallapuro toteaa.

TM Systemsin oma satsaus tuotekehitykseen on noin neljä prosenttia konsernin 26 miljoonan euron liikevaihdosta. Konsernin emoyhtiön 36 työntekijästä noin kolmasosa on tekemisissä tuotekehityksen kanssa. Puolet heistä täyspäiväisesti ja loput esimerkiksi projektityön ja myynnin kautta.

“Asiakasrajapinnassa täytyy ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja prosessia sekä sitä, mihin ongelmaan ei vielä ole keksitty ratkaisua. Zero-Ex lähti yhdestä tuotteesta mutta on sittemmin kasvanut tuoteperheeksi. SuperDryer lähti yhdestä asiakastarpeesta. Sittemmin markkina on kasvanut räjähdysmäisesti, kun ymmärsimme, että ongelma on akuutti ja globaali eri teollisuuden aloilla”, Hallapuro kertoo.


Turun koelaitos kiinnostaa asiakkaita

TM Systemsin Aleksi Hidén yrityksen laitoksessa.

Tuotepäällikkö Aleksi Hidén vastaa SuperDryer-kuivatusteknologiasta.

TM Systemsilla on asiakkaita jokaisella mantereella, mutta ainutlaatuinen koelaitos Suomen Turussa. Koelaitos kiinnostaa asiakkaita ja ja sidosryhmiä, kuten tutkijoita ja opiskelijoita. 

“Asiakkaita kiinnostaa onnistuuko kuivaus omalla raaka-aineella”, Eeva-Maija Hallapuro kertoo.

Koelaitoksen toimintaa pyörittää tuotepäällikkö, SuperDryer-kuivatusteknologiasta vastaava Aleksi Hidén. Hän tapaa asiakkaita sekä potentiaalisia asiakkaita ja testaa heidän tuotteitaan.

“Testissa selviää, millaista massa on kuivattuna ja miten se käyttäytyy. Esimerkiksi paino, tahmeus tai kuivatusnopeus kiinnostavat. Tärkeää on optimoida juuri asiakkaan kuivattavalle massalle soveltuvat prosessiparametrit”, Hidén kertoo.

Kokeilut kertovat, kuinka energiatehokasta kuivatus on, mikä palvelee sisäistä tuotekehitystä ja auttaa ideoinnissa. 

“Meillä on pienen teollisuusmittakaavan laitos, jossa saamme luotua aidot prosessin olosuhteet”, Hidén kertoo.

Koelaitoksessa testataan myös TM Systemsin Zero-Ex ilmankäsittelyteknologian pölyn- ja hajunpoistoa sekä hiilidioksidin talteenottoa. 

Teksti: Elina Hakola

Kuvat: Vesa-Matti Väärä