Fiif3
Artikkeli

Miljardien eurojen vientihanke poiki Nokialle Business Finlandin avustuksen – lupaa tuoda Suomeen investointeja ja uutta työtä

10.9.2020 klo 9.24
Nokia aikoo investoida teollisuuden 5G -hankkeeseensa alussa 50 miljoonaa euroa, vetää mukaan muita ekosysteemiyrityksiä ja korkeakouluja sekä luoda uusia työpaikkoja. Business Finland on mukana hankkeessa 20 miljoonan euron avustuksella. Tavoitteena ovat kuitenkin paljon suuremmat summat: uusi miljardien eurojen vientituote. Teknologiateollisuus kannattaa uusien veturiyrityskilpailujen käynnistämistä.

Mobiilidatayhteyksien uusi tekniikka 5G tarkoittaa kuluttajille aiempaa nopeampia tiedonsiirtonopeuksia. Mutta voisiko sitä hyödyntää myös teollisuudessa, kaivoksissa, satamissa ja lentokentillä? Kyllä voi, tietää Nokia ja luo parhaillaan yritysten ja korkeakoulujen verkostoa, jonka innovointityön tuloksena teollisesta 5G:stä kiihdytetään Suomelle uusi miljardien eurojen vientituote.

”Meidän fokuksena on 5G:n teollinen hyödyntäminen eli Industrial 5G. Teemme verkkoja kaivosten, tehtaiden, satamien ja lentokenttien tarpeisiin. Luomme Business Finlandin veturiohjelmassa sellaisia laite- ja ohjelmistokyvykkyyksiä, jotka sopivat teollisiin ympäristöihin”, kertoo Pertti Lukander, joka on Nokia Bell Labsin tutkimusorganisaation Suomen-johtaja.

Business Finland käynnisti vuoden alussa veturiyritysten haastekilpailun. Ideana oli, että kansainvälisesti toimivien yritysverkostojen vetureiden on ratkaistava merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja kasvatettava tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointejaan (TKI) Suomeen. Kilpailun voittajiksi valittiin neljän veturiyrityksen kolme hanketta, joista yksi on Nokian teollinen 5G.

Kilpailun voittajat lupaavat satoja uusia työpaikkoja
  • Business Finlandin kilpailun voittajiksi valittiin 25 ehdotuksesta neljän veturiyrityksen kolme hanketta: Nokian ”Suomesta teollisuuden 5G-verkkojen edelläkävijä” -hanke, Nesteen globaalisti skaalattava ratkaisu, jolla vähennetään raakaöljyn käyttöä sekä Fortumin ja Metsä Groupin kuitupohjaisten kuluttajatuotteiden valmistus ja skaalaaminen globaaleille markkinoille.
  • Voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-työpaikkojen määrää yhteensä sadoilla ja TKI-investointejaan sadoilla miljoonilla euroilla.
  • Hankkeiden on tarkoitus johtaa useiden miljardien lisäinvestointeihin Suomeen.
  • Business Finland rahoittaa voittajaprojekteja yhteensä 60 miljoonalla eurolla. Rahoitus maksetaan vain, kun sovitut tavoitteet on saavutettu.
  • Ehtona on lisäksi, että projektien tulee vaikuttaa merkittävästi hallitusohjelman tavoitteisiin, joiden mukaan Suomen TKI-investointien aste on 4 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä ja työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.
  • Kilpailun voittaneiden yritysten on lisättävä TKI-yhteistyötään tutkimuslaitosten ja pk-yritysten kanssa.
  • Nokia suunnittelee osana Veturi-ohjelmaa investoivansa alussa 50 miljoonaa euroa 5G-tutkimukseen ja -kehitykseen Suomessa kolmen vuoden aikana.
  • Nokia palkkaa lisää henkilöitä tutkimus- ja kehitystiimeihinsä ja luo projektin yhteydessä myös muita, valituille teollisuudenaloille kohdistettuja tutkimus- ja kehitysprojekteja.
  • Veturi-hankkeeseen osallistuvat kaikki Nokian liiketoimintaryhmät, joilla on aktiivista tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa: Mobile Networks, Nokia Software, Global Services, Nokia Technologies, Nokia Enterprise sekä Nokia Bell Labs.

5G:llä huimia parannuksia työelämään ja ympäristöön

Esimerkiksi kaivoksissa 5G voisi tarkoittaa huimia muutoksia muun muassa työntekijöiden turvallisuuteen ja luonnonvarojen käyttöön.

”On huima kehitysaskel, jos kaivoskäytäviin pystytään ketterästi viemään toimivia verkkoja ja koneet ja laitteet saadaan niiden avulla toimimaan automaatiolla. Tämä lisäisi työn ja kaivoksen tehokkuutta, työturvallisuutta ja tehostaisi luonnonvarojen käyttöä, kun työn tarkkuus lisääntyy automaation avulla. Nyt on se hetki, jolloin me pystymme luomaan tällaisia ekosysteemejä yhteistyössä kaivosfirmojen kanssa”, Lukander kuvailee.

Pertti Lukander, Nokia

Nokia luo Business Finlandin veturiohjelmassa sellaisia laite- ja ohjelmistokyvykkyyksiä, jotka sopivat teollisiin ympäristöihin, kertoo Pertti Lukander.

Ekosysteemissä Nokia tekee yhdessä kehitystyötä monien teknologia-alan yritysten sekä tutkimuslaitosten kanssa.

”Ideana on luoda malli, jossa veturiyritys eli Nokia luo ekosysteemejä, jotka kehittävät uusia keksintöjä. Kahden kolmen vuoden kuluttua ratkaisu voidaan laajentaa koko toimialalle sekä tuoda se esimerkiksi muihin maailman kaivoksiin, tehdasympäristöihin ja satamiin tuottamaan ja myymään tehokkuutta ja yhteisiä automaatioratkaisuja. Tämä on iso unelma.”

Investointirahoitus helpottaa riskinottohaluja

Nokia on luvannut sijoittaa teollisuuden 5G:hen alkuvaiheessa 50 miljoonaa euroa ja se saa Business Finlandilta 20 miljoonaa, jos kilpailussa asetetut vaatimukset täyttyvät. Mutta miksi Nokian kaltainen yritys tarvitsee ja saa investointitukea?

”Valtiolla on varmasti hyvää dataa siitä, miten aiemmat tuet ovat vaikuttaneet ja tuoneet Suomelle menestystä. Investointirahoitus helpottaa yritysten riskinottohaluja ja tutkimusta. Suomessa tukimallit ovat olleet sellaisia, että ne osallistavat yrityksen ympäröivää ekosysteemiä. Veturiohjelmassa on toisinpäin: me luomme ekosysteemit ja olemme sitoutuneet niiden menestymiseen. Tämä on myös kriteeri tuen saamiselle. Se on erittäin hyvin toimiva malli”, Lukander kiittää.

Veturiohjelmassa me luomme ekosysteemit ja olemme sitoutuneet niiden menestymiseen.

Kiitoksia veturiohjelmalle antaa myös Teknologiateollisuuden innovaatiopolitiikan päällikkö Heikki Kuutti Uusitalo. Hän lisää, että ohjelmassa yhdellä hakemuksella saadaan vauhtia koko verkostoon.

”Suuret yritykset työllistävät paljon ihmisiä ja tekevät ison mittaluokan innovaatiotoimintaa. Rahoitusta saavan veturiyrityksen hankintojen, ostojen ja yhteistoiminnan välityksellä saatu rahoitus valuu myös paikallisille pk-yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille”, Uusitalo sanoo.

Heikki Kuutti Uusitalo

Suomen TKI-panostukset tulee nostaa 4 prosenttiin BKT:sta ja kohdentaa teollisuuden uudistamiseen:  digitalisaatioon sekä vähähiiliratkaisujen kehittämiseen, sanoo Heikki Kuutti Uusitalo. 

Lukander muistuttaa, että Nokia tekee tuotekehitystyötä valtavan paljon globaalisti.

”Tuotekehityksessä punnitaan sen merkitys myös toimintaympäristön kannalta, ja tässä yksi osa on julkisen rahoituksen mahdollisuus. Tämä toteutuu hyvin veturiohjelmassa, ja me olemme sitoutuneet kasvattamaan tuotekehitystä Suomessa. Lisäksi me emme olisi voineet tehdä tätä hanketta Suomessa, jos täällä ei olisi siihen tarvittavia teollisia yhteistyökumppaneita.”

"Veturiyritysohjelma on win-win-tilanne"

Sekä Lukander että Uusitalo toivovat uusia veturiyrityshankkeita.

”Ohjelmassa tehdään kerralla sen suuruisia panostuksia, että rahoituksesta kilpaileminen on mielekästä suurille yrityksille. Pienempien hankerahoitusten osalta näin ei välttämättä ole. Voisi käydä niin, että hakemisen ja hallinnoinnin kulujen vuoksi jokin investointi jää kokonaan tekemättä. Toisaalta noilla pienemmillä rahoituksilla on suuri merkitys muille yrityksille. Tässä mielessä veturiyritysohjelma on win-win-tilanne”, Uusitalo sanoo.

Suomella on paljon vahvuuksia kuten korkea osaamistaso, hyvät infrastruktuurit sekä turvallisuus ja vakaus. Toisaalta meillä on syrjäinen sijainti ja pitkät välimatkat, korkeat verot sekä työnantajamaksuineen kallis työvoima.

”Jokainen sijoittaja tekee omat laskelmansa ja vertailee eri maita. Valitettavasti teollisuuden investoinnit Suomeen ovat jämähtäneet kilpailijamaita alemmalle tasolle. Se kertoo siitä, että parantamisen varaa on”, Uusitalo toteaa.

Lukanderin mielestä tukia on ehdottomasti kohdistettava uudistavaan eikä vanhaa suojelevaan.

Vihreä digitalisaatio tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja prosesseja. Suomella on nyt mahdollisuus ottaa isompiakin loikkia.

”Yritysvetoinen innovaatioraha on varsin tehokas tapa uudistaa ja elvyttää. Esimerkiksi Nokia on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteisiin ja vihreä digitalisaatio tehostaa luonnonvarojen käyttöä ja prosesseja. Suomella on nyt mahdollisuus ottaa isompiakin loikkia, kun käytetään tämä käynnissä olevia disruptio hyväksi. Jos saisimme tuon Itämerenkin puhdistettua”, hän visioi.

Visio ei ole kovin kaukaa haettu, koska digitaalisten ratkaisujen avulla myös vesistöjen ympäristökuormaa voi vähentää oleellisesti.

Kiinnostus teollisuuden 5G:hen on kovaa

Nokia on luvannut synnyttää teollisuuden 5G-hankkeessa merkittävän määrän uusia työpaikkoja Suomessa.

”Projekti alkoi heinäkuun alussa ja kasvaa pikkuhiljaa. Olemme siirtäneet henkilökuntaa projektin käynnistämiseksi ensin toisista projekteista, mutta heidän tilalleen sekä tähän hankkeeseen on palkattava uusia ohjelmisto-osaajia”, Lukander kertoo.

Työtä on luvassa myös uransa alussa oleville sekä sellaisille, jotka haluavat vaihtaa suuntaa aiemmasta ohjelmistotyöstä.

”5G:n tekemiseen on palkattu viime vuosina satoja ihmisiä, joten Suomesta löytyy osaamista. Meillä on myös hyvin kansainvälistä porukkaa, mikä johtuu osin siitä, että meidän korkeakoulumme ovat niin kansainvälisiä”, Lukander kiittää.

Koska projekti on vasta alussa, on yritys- ja korkeakoulukumppaneiden haku vielä kesken.

”Alkuvaiheessa kehitämme valmiuksia sisäisesti ja pääasiassa omana työnä, mutta käynnistymässä oleviin projekteihin on herännyt kovaa kiinnostusta eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista sekä teollisista toimijoista, yllättävänkin paljon.”

Teksti: Marjo Ollikainen

Lisää aiheesta:

Budjettiriihi 2020: Teknologiateollisuuden tavoitteet

Teknologiateollisuus analysoi toimialan tulevaisuutta koronapandemian jälkeen - paras kasvun tae on digivihreä kiihdytys

Selvitys: Yritys voi ylittää koronan vahvalla kriisinhallinnalla - Avaimet löytyvät digistä, vahvasta taloudesta ja uudistumisesta

Artikkeli on mukana syyskuun uutiskirjeessä.