Koronakriisi vain kasvattaa tarvetta osaamisen kehittämiseen

leena_pontynen-3hiresm2.jpg

Koronakriisi vain kasvattaa tarvetta osaamisen kehittämiseen

23.4.2020 klo 12.11 |
Koulutusjohtaja Leena Pöntynen

Juuri nyt on tärkeää varmistaa rahoitus työelämän tarpeita vastaavalle täydennys- ja muuntokoulutukselle. Lomautetut ja koronakriisin vuoksi työttömäksi joutuvat voidaan ottaa huomioon täsmäratkaisuin.

Koronakriisi koskettaa raskaasti työpaikkoja, meistä jokaista. Henkilöstöä on sairastunut, joutunut karanteeniin, ja koko ajan kasvava joukko ihmisiä on lomautettuna ja yt-neuvottelujen piirissä. Kriisin keskelläkin on kuitenkin katsottava eteenpäin. Osaamisen kehittäminen on paras mahdollinen satsaus tulevaisuuteen. Tähän mahdollisuuteen kannattaa tarttua lomautusaikana, irtisanomistilanteissa ja silloin, kun kesätöitä ei ole tarjolla.

Teknologiateollisuuden yritykset korostavat, että osaamistarve ei ole kriisissä kadonnut.  Kriisistä selviytyminen päinvastoin korostaa osaamisen ja uudistumiskyvyn merkitystä, sillä yritysten kilpailu maailmanmarkkinoilla kiristyy edelleen. Osaaville ammattilaisille on kysyntää, kun digitalisaatio muuttaa toimintoja sekä bisneslogiikkaa ja ilmastohaastekin odottaa uusia ratkaisuja.

Koulutusmahdollisuuksiin kannattaa tarttua.

Jo ennen kriisiä oli nähtävissä, että Suomi kohtaa työelämän todellisen murroksen ensimmäisten joukossa maailmassa. Suomessa osaajatarve kohdistuu kaikista OECD-maista voimakkaimmin asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtäviin.

Teknologiateollisuuden yritykset kulkevat osaamismurroksen eturintamassa. Alalle rekrytoitavista jo 60 prosentilta edellytetään korkeakoulutasoista osaamista ja 40 prosentilta ammatillista koulutusta. Tämä korostaa jatkuvan oppimisen tärkeyttä ja muuttaa osaamisen kehittämisen painopistettä yhä enemmän työuran aikana tapahtuvan oppimisen suuntaan.

Koulutustarjonta ei ole suinkaan loppunut, vaikka oppilaitokset ovat olleet suljettuina jo usean viikon ajan. Tarjolla on monenlaisia etäopiskelun mahdollisuuksia ja räätälöityjä koulutusvaihtoehtoja. Sekä yritys että lomautettu voivat hyödyntää koulutustarjontaa. Joskus koulutus voi olla myös lomautuksen tai irtisanomisen vaihtoehto. Lisäksi kesäopintoihin kannattaa tarttua nyt, kun kesätöitä lienee tarjolla yhä harvemmalle opiskelijalle.

On tärkeää, että yritysten tarpeita vastaavaa osaamista voidaan kartuttaa joustavasti, ketterästi ja ennakoiden. Tämä on tärkeää aina ja erityisesti nyt koronan aiheuttaman talouskriisin keskellä.

Avointa koulutustarjontaa tulee laajentaa.

Jatkuvan oppimisen rahoitusta tulee kohdentaa työelämälähtöisiin ja yritysvetoisiin täydennys- ja muuntokoulutuksiin. Voimme huomioida täsmäratkaisuin lomautetut ja kriisin myötä työttömäksi joutuvat työntekijät. Samoin on tärkeää huolehtia, että korkeakouluilla ja oppilaitoksilla on resursseja laajentaa avointa koulutustarjontaansa. Erityisesti tulee satsata digitalisaation osaamistarpeisiin.

Teknologiateollisuudessa ymmärretään koulutuksen merkitys. Teknologiateollisuus ja sen työehtosopimuskumppanit Teollisuusliitto, Insinööriliitto, Tekniikan akateemiset, Ammattiliitto Pro ja Tietoala suosittelevat jäsenilleen koulutusmahdollisuuksiin tarttumista. Osaamisen kehittäminen auttaa sekä yrityksiä että yksilöitä pääsemään kiinni kasvuun, joka on jossakin vaiheessa edessä koronakriisin jälkeen. Osaamiseen satsaamalla selviämme tästäkin kriisistä.

Tietopaketti koulutustarjonnasta

Olemme koonneet yritysten ja työntekijöiden käyttöön laajan tietopaketin ja linkkejä koulutustarjonnasta. Yritysten kannattaa tutustua myös EK:n tietopakettiin Opiskelu lomautusaikana ja lomautuksen vaihtoehtoja. Työnantajan on mahdollisuus saada tietyin edellytyksin rahoitusta työvoimaviranomaisilta koulutukseen, ja nämä mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Lomautetun on myös tärkeää tietää, että hänellä on nyt oikeus työttömyysturvaan opintojen tai yritystoiminnan estämättä. Poikkeussääntö on väliaikainen ja koskee 16.3.2020 tai sen jälkeen lomautettuja. Sääntö on voimassa 31.7.2020 saakka. Maan hallituksen tulisi nyt vastata elinkeinoelämän toiveeseen ja pidentää tätä aikaa ainakin vuoden loppuun.