Leena Pöntynen

Koulut alkavat: Kukaan ei tarvitse hallituksen tai ministerin mahtikäskyä perusosaamisen parantamiseksi

|
Leena Pöntynen

Koulut alkavat ensi kertaa Petteri Orpon hallituksen kaudella. Uuden hallituksen ohjelmassa kirjoitetaan, että nyt on keskityttävä perustaitojen ja -valmiuksien parantamiseen ja siirryttävä vakaaseen perusrahoitukseen. Tavoitteissa luvataan parannusta  oppimisen rauhaan. Nämä ovat erittäin tervetulleita tavoitteita myös matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen kehittämisen näkökulmasta. 
 
Lisäoppitunteja on luvassa tuntijaossa alakoulun luku-, kirjoitus- ja laskutaidon opetukseen ilman että näiden osaamisalueiden sisältöjä laajennetaan. Perusopetuksen laatuun, oppimiseroihin ja segregaatioon puututaan tasa-arvorahoituksen määrärahatason vakiinnuttamisella – kaikki erinomaisia viestejä vuosien hankehumpan jälkeen!

Hallitus sitoutuu kansallisen LUMA-strategian toimeenpanoon. Strategia kompasteli prosessissaan, mutta se julkaistiin lopulta maaliskuussa, ja nyt on aika kääntää katseet toimeenpanoon. Strategian 31 toimenpiteessä on tekemistä jokaiselle koulumaailman toimijalle – se sisältää asioita, jotka on joka tapauksessa laitettava kuntoon jokaisessa pitäjässä. Tässä haluamme auttaa kuntia julkaisemalla alkusyksystä LUMA/STEAM-sertifikaatin koulujen toimintakulttuurin kehittämisen välineeksi.  

Yksi asia on kuitenkin selvä: kenenkään ei tarvitse jäädä odottelemaan hallituksen, ministerin tai kenenkään muunkaan mahtikäskyä perusosaamisen kehittämiseksi. Jokainen kunta, rehtori tai opettaja voi tarttua perustaitojen ja työrauhan vahvistamiseen heti koulun alkaessa. Mahdolliset hankerahat kyllä auttavat, mutta lopulta laadukas perustyö tapahtuu päivittäisessä toiminnassa ja systemaattisessa toimintakulttuurissa. 

Koulujen alkaessa kouluyhteisöjen on myös pysähdyttävä varmistamaan, että jokainen lapsi, oppilas ja opiskelija on arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, rasismiin ja väkivaltaan on puututtava välittömästi. Siksi haluan muistuttaa, että Opetushallitus on julkaissut tukimateriaalia rasismin vastaiseen työhön.  

Kannustankin kouluja, rehtoreita ja opetushenkilöstön jäseniä pysähtymään hetkeksi pohtimaan, miten saamme parhaiten vietyä eteenpäin työrauhaa ja perustaitoja. Se vaatii priorisointia, mutta työn hedelmät kootaan lopulta jokaisessa oppiaineessa. Toivon kouluvuoteen koulurauhaa ja oppimisen iloa! 

Lisätiedot:

Johtaja Leena Pöntynen (osaamispolitiikka), puh. 040 130 6113, twitter: @leenapontynen

LUE MYÖS:

Hankehumppa seis! Keskitytään perusopetuksessa vahvan perusosaamisen rakentamiseen jatko-opintojen pohjaksi