Lausunto

Lausunto esityksestä kansalaisuuslain muuttamiseksi

Vaikka kansalaisuuden saaminen ei ehkä olekaan keskeisin Suomen vetovoimaan vaikuttava tekijä, ehdotetuilla muutoksilla voi hyvinkin olla vaikutusta yritysten työvoiman saatavuuteen ja kilpailukykyyn, kuten esityksessä todetaan. Niin ikään esityksen mukaan kansalaistamiseen vaadittavan asumisajan pidentäminen saattaisi vaikuttaa negatiivisesti sekä Suomen veto- että pitovoimaan kansainvälisten osaajien silmissä. Tämä on ilmeisessä ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteen kanssa, jonka mukaan Suomen vetovoimaa kansainvälisten osaajien silmissä halutaan parantaa. Etenkin, kun otetaan huomioon muut hallitusohjelman suunnitelmat liittyen mm. pysyvän oleskeluluvan saamiseen tai ns. kolmen kuukauden sääntöön. Kaikki Suomen houkuttelevuuteen edes potentiaalisesti negatiivisesti vaikuttavat kiristykset tulisi jättää tekemättä.

Avaa lausunto >>