Lausunto

Lausunto Finnfund-lain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Teknologiateollisuus ja EK näkevät esitetyt lainsäädäntömuutokset yleisellä tasolla positiivisina. Ne huomioivat globaalin toimintaympäristön muutokset ja yksityisen sektorin roolin vahvistumisen osana vaikuttavaa kehitysyhteistyötä.

Avaa lausunto >>