Lausunto

Lausunto jätelain muuttamisesta

Teknologiateollisuus ry näkee hyvänä ehdotetun lisäyksen jätelakiin toisesta ETA-maasta tuotavien materiaalien osalta. Lisäys edistäisi kiertotaloutta ja selkeyttäisi ulkomailta hankittavien raaka-aineita koskevaa lainsäädäntöä. Tämä selkeyttäisi Suomessa toimivien yritysten sääntely- ja investointiympäristöä.

Avaa lausunto >>