Lausunto

Lausunto komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi siirtohinnoittelusta

Teknologiateollisuus ry tukee pääosin valtioneuvoston U-kirjelmässään ottamia kantoja Euroopan komission siirtohinnoittelua koskevaan direktiiviehdotukseen.

Komission sinänsä hyvä tavoite on yhtenäistää OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden tulkintaa. Tätä ei kuitenkaan tule missään nimessä tehdä luomalla rinnakkaisia, OECD:n siirtohinnoittelun mallisäännöistä ja sitä koskevista tulkintaohjeista poikkeavia EU-määritelmiä, kuten markkinaehtoperiaate. Nykyiset OECD:n siirtohinnoittelusäännöt ja markkinaehtoperiaate on pidettävä voimassa.

Teknologiateollisuus ry tukee valtioneuvoston kirjausta, ettei sääntely saa aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista rasitusta verovelvollisille tai Verohallinnolle ja jäsenvaltiokohtaisia vaikutuksia tulee arvioida tarkemmin jatkovalmistelussa.

Avaa lausunto >>