Lausunto

Lausunto koneiden ja laitteiden korotetuista poistoista

Ma, 27.01.2020 - 09:19
Olennaisin kohta, johon Teknologiateollisuus ry pyytää tarkennuksia, on uuden irtaimen käyttöomaisuuden ja toisaalta korjaamis- ja uusimiskulujen määritelmät, jotta vältytään vaikeilta tulkintaongelmilta ja veronkorotuksilta.

Investointien nopeuttamiseksi tärkeä laki koneiden ja laitteiden korotetuista poistoista verovuosille 2020–2023 tuli voimaan 1.1.2020. Verohallinto on laatinut ohjeen lain soveltamisesta.

Teknologiateollisuus ry pitää hyvänä, että Verohallinnon ohje annetaan mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen, jotta yritykset saavat käytännön ohjeistuksen korotettujen poistojen tekemiseen. Voimaan tulleesta laista rajattiin ulkopuolelle käytettynä hankittu irtain käyttöomaisuus. Korotettuja poistoja saa tehdä uutena hankitusta omaisuudesta ja toisaalta korjaamis- ja uusimiskuluista. Siksi olennaisin kohta, johon Teknologiateollisuus ry pyytää tarkennuksia, on uuden irtaimen käyttöomaisuuden ja toisaalta korjaamis- ja uusimiskulujen määritelmät, jotta vältytään vaikeilta tulkintaongelmilta ja veronkorotuksilta.