Lausunto

Lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta

Teknologiateollisuus ry pitää kannatettavana, että uusiutuvan energian hankkeiden valmistelu-, selvitys- ja lupaprosessia sujuvoitetaan. Ympäristövaikutusten arviointi ja Natura -arviointi tehtäisiin näiden hankkeiden osalta jatkossa samanaikaisesti, joka vähentäisi turhaa hallinnointia.

Teknologiateollisuus ry näkee hyvänä, että kaikki uusiutuvan energian hankkeet kuuluisivat jatkossa erittäin tärkeän yleisen edun piiriin, joka edesauttaa osaltaan siirtymää puhtaaseen tuotantoon, energiaomavaraisuuteen ja auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. On tärkeää, että käsite kattaa kaikki uusiutuvan energian hankkeet teknologianeutraalisti.

Avaa lausunto >>