Lausunto

Lausunto monenvälisestä yleissopimuksesta Pilari 1 Amount A -mallin täytäntöönpanemiseksi

OECD:n kansainvälistä yritysverotusta koskevan Pilari 1:n Amount A -mallin valmistelutyö on edennyt allekirjoitusvaiheeseen. Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto pyytää asiantuntijalausuntoa valtiovarainministeriön asiasta laatimaa selvitystä koskien. Kysymys kuuluu tulisiko Suomen allekirjoittaa yleissopimus. 

Valtiovarainministeriön selvityksessä esitetyt kannat ovat perusteltuja, ja mallin monitahoisuutta, haasteita ja vaikutuslaskelmia on tarkasteltu kattavasti Suomen kannalta, loppuvuodesta VM:n vastaanottamien lausuntojen kommentit huomioiden.

Yleissopimuksen voimaantulosäännöt muodostavat tärkeän tekijän pohdittaessa sitä, onko Suomen tarkoituksenmukaista allekirjoittaa sopimus. Yleissopimus ei tule voimaan ennen kuin riittävän merkittävä määrä valtioita (”critical mass”) on allekirjoittanut ja ratifioinut yleissopimuksen.

  • Teknologiateollisuus ry ehdottaa, ettei Suomi olisi ensimmäisten Pilari 1 Amount A:n allekirjoittajien joukossa. Teknologiateollisuus ry kannattaa valtiovarainministeriön ehdotusta, että Suomi seuraa tilannetta, mutta on tarvittaessa valmiudessa allekirjoittamaan.

Avaa lausunto >>