Lausunto

Lausunto rakentamislain muuttamisesta

Energiaselvitystä laadittaessa tulee varmistaa, että uusiutuvilla energialähteillä tuotettua energiaa ei saateta heikompaan asemaan eikä lämmitystapojen vapaata kilpailua heikennetä.

Rakentamislaissa mainittua kansallista päästötietokantaa, erityisesti kasvihuonekaasujen ominaispäästön arvoa, tulee päivittää tarpeeksi tiheästi, jotta päästöjä lähivuosina nopeasti vähentäviä tuotantomuotoja voidaan kohdella tasapuolisesti.

Avaa lausunto >>