Lausunto

Lausunto Suomen meriympäristön tila 2024 -arviosta

Teknologiateollisuus ry lausui Suomen meriympäristön tila 2024-arviosta, joka on ensimmäinen kolmesta osasta, jotka muodostavat Suomen merenhoidonsuunnitelman.

Teknologiateollisuus ry näkee tärkeänä, että tulevaa toimenpideohjelmaa laadittaessa on tärkeää, että meren tilaa arvioidessa otetaan huomioon myös merialueiden luonnolliset olosuhteet, ottaen huomioon myös kulkeuman valuma-alueen luonnonmailta, erottaen nämä pitoisuudet teollisuuden aiheuttamista päästöistä. Tällöin luonnollinen kuormitus tunnistetaan ja erotetaan erityisesti teollisuudelle suunnatuista päästövähennyksistä, eikä tavoitellut pitoisuudet eivät muodostu epärealistisiksi.

Avaa lausunto >>