Lausunto

Lausunto suurten konsernien vähimmäisveroa koskevasta lainsäädännöstä

Verotuksen tulisi olla selkeää, ennustettavaa ja pysyvää. Yrityksen tulee kyetä toimimaan oikein: verolakien tulee olla mahdollisimman yksiselitteisiä ja verotusmenettelyn toimivaa ja mahdollisimman mutkatonta, sekä hallinnolliselta taakaltaan kohtuullista. Verovelvollisen oikeusturva tulee mahdollistaa.

Teknologiateollisuus ry:n kommentit verojaoston minimiverolakia koskevaan kuulemiseen tiivistetysti:

• Verohallinnon sitova ennakkoratkaisumenettely tulee mahdollistaa heti lain voimaantulosta 2024 alkaen.

• Kotimaista täydennysveroilmoitusta ei tule vaatia.

• Täydennysveron tietoilmoitus on voitava antaa kansainvälisen vakiomallin mukaisena.

• Kiitämme veroseuraamuksiin ehdotettua 3 vuoden siirtymäaikaa, jonka aikana veronkorotuksia ei tule maksettavaksi, mikäli konserni on yrittänyt parhaansa mukaan noudattaa sääntelyä. Veroseuraamuksia tulisi silti edelleen kohtuullistaa myös pysyvästi.

Avaa lausunto >>