Lausunto

Lausunto ympäristövaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

9.7.2021 klo 9.44
Teknologiateollisuuden lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle aiheesta valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Hallitusohjelmassa asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää vahvaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa, joka syntyy kestävä talouskasvusta, korkeasta työllisyydestä ja tasapainoisesta julkisesta taloudesta.
Talouden tervehdyttämiseksi Teknologiateollisuus on viestinyt, että Suomen velkaantuminen on saatava hallintaan, työttömyysturvaa on uudistettava kannustavaksi ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia laajennettava.
Digvihreä kasvu varmistetaan parhaiten investoimalla osaamiseen, tekemällä Suomesta innovaatioihin ja investointeihin houkutteleva toimintaympäristö sekä panostamalla digitalisaatioon ja vähähiilisyys- ja kiertotalousratkaisuihin.
Kannustimia tarvitaan erityisesti sähköistymis- ja digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseen sekä uusille innovaatioille, yritysten uudistumiselle ja kansainvälistymiselle.
Toimialakohtaisten vähähiilisyys- ja kiertotaloustiekarttojen toimeenpanoa tuettava erityisesti pilotoimalla ja skaalaamalla ratkaisuja sekä luomalla niille markkinoita julkisten hankintojen kautta.

Teknologiateollisuuden lausunto kokonaisuudessaan