Lausunto

Lausunto yritysten tuloverotusta Euroopassa koskevasta kehyksestä (BEFIT)

Valtioneuvosto pyytää kommentteja U-kirjelmäänsä koskien BEFIT-direktiiviehdotusta. Valtioneuvoston kannat ovat perusteltuja. Teknologiateollisuus ry tukee valtioneuvoston kantaa, jonka mukaan BEFIT-ehdotukseen suhtaudutaan tässä vaiheessa erittäin varauksellisesti. 

  • Vaikka BEFIT:in tavoitteet ovat kannatettavia, BEFIT ei ole oikea työkalu ehdotuksessa listattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
  • BEFIT-direktiiviehdotus annettiin täysin väärään aikaan. Yrityksillä ja valtioilla on täysi työ implementoida minimiverolainsäädäntöä, jota tulee soveltaa 1.1.2024 alkaen. BEFIT-direktiiviehdotusta tulisi lykätä 2030-luvulle tai sen valmistelu tulisi kokonaan lopettaa.
  • BEFIT-malli rajoittaisi Suomen mahdollisuutta käyttää verotusta talouspolitiikan välineenä. Verotustoimivallan tulee pysyä jäsenvaltioilla.

Avaa lausunto >>