Suojavarusteisiin pukeutunut nainen Junttanin tehtaassa.

Miten saamme lisää naisia teknologia-alalle, Satu Marjo?

Teknologia-alan työntekijöistä edelleen vain reilu viidennes on naisia. Hydraulisia paalutuslaitteita suunnitteleva ja valmistava Junttan Oy kannustaa tyttöjä ja naisia alalle. "Tytöt kyllä opiskelevat luonnontieteitä ja matematiikkaa, mutta heillä ei useinkaan ole käsitystä siitä, millaisia työtehtäviä teknologia-alalla on", kuopiolaisyrityksen operatiivinen johtaja Satu Marjo sanoo.

Olet puhunut siitä, että teknologia-alalle pitäisi saada lisää naisia. Miksi sukupuolella on väliä, Satu Marjo?

– Menetämme puolet ikäluokan potentiaalista, kun emme onnistu saamaan tyttöjä ja naisia teknisille aloille. Väitän, että kaikki työtiimit ovat vahvempia, kun meillä on mukana erilaisia ihmisiä. Heterogeenisessa tiimissä päätöksiä syntyy helpommin.

– Kokemukseni mukaan naiset tuovat tiimiin toisentyyppistä vastuunottoa ja päätöksentekotapaa. He katsovat asioita eri vinkkelistä kuin miehet ja hahmottavat kokonaisuuksia eri tavalla. Lisäksi naiset tuovat usein asioiden punnitsemiseen pehmeää arvomaailmaa. He myös saavat näin enemmän irti hiljaisista puurtajista ja osaavat lähestyä heitä.

Väitän, että kaikki työtiimit ovat vahvempia, kun meillä on mukana erilaisia ihmisiä.

– Olen huomannut, että alan naiset ovat monesti hyvin tarkkoja ja täsmällisiä, kun asioita pitää esimerkiksi vakioida tai toistaa hyviä suorituksia. Oman kokemukseni mukaan naispuoliset alanvaihtajat ovat oppineet nopeasti uusiin tehtäviin.

Miten olet itse viihtynyt alalla?

– Todella hyvin. Minulla on kiittäminen kotiani. Meillä ei sanottu, että tyttö ei voi tehdä jotakin. Ei ollut miesten tai naisten kotihommia. Isä otti minut mukaan ns. perinteisiin miesten hommiin, kuten vaikka auton korjaamiseen.

– Kun menin Teknilliseen kouluun 1990-luvun alussa, asenne oli tytöttelevä ja osaamistani epäiltiin. Se yllätti. Uran varrella minulla on ollut paljon erikoisia kokemuksia sukupuoleni takia. Itse olen keskittynyt osaamiseen, en sukupuoleen. Niin on helpompi pärjätä.

– Tieni alalle on kulkenut pitkän kaavan mukaan. Lukion jälkeen kävin ensin tekun ja sitten teknillisen korkeakoulun töiden ohessa.

– Suuri vaikutus urallani oli eräällä kannustavalla ja valmentavalla esimiehelläni. Hän sanoi, että sinusta on vaikka mihin, vaikka et itse sitä juuri nyt uskokaan.

– Junttaniin minut headhuntattiin seitsemän vuotta sitten. Olen täällä ensimmäinen nainen tuotannollisen toiminnan esihenkilötehtävissä ja myös operatiivisena johtajana.

Tämä on todella monipuolista työtä.

– Koneinsinöörin taustasta huolimatta en ole kovin teknisesti orientoitunut. Teen töitä ihmisten kautta: johdan ihmisiä ja asioita. Tämä on todella monipuolista työtä.

– Minun on pitänyt ansaita paikkani täälläkin. Silloinen toimitusjohtaja oli rohkea, kun palkkasi minut.  

Kuinka Junttan on houkutellut naisia teknologiateollisuuteen?

– Tytöt kyllä opiskelevat luonnontieteitä ja matematiikkaa, mutta heillä ei useinkaan ole käsitystä siitä, millaisia työtehtäviä teknologia-alalla on. Olen käynyt alueen lukiossa puhumassa ja pyytänyt opinto-ohjaajia vierailulle Junttaniin, mutta kiinnostus on ollut harmittavan laimeaa ja saimme maakunnan laajuiseen tilaisuuteemme paikalle vain muutaman opon. Yhteistyö koulujen kanssa pitäisi saada toimimaan nykyistä paremmin. Opot ovat monille jo yläkouluvaiheessa tärkeitä keskustelukumppaneita tulevaisuuden alaa pohtiessa.

– Lisäksi olemme osallistuneet pari kolme kertaa Teknologiatiistaihin ja järjestäneet Tyttöjen teknotapahtuman. Olemme kutsuneet Junttaniin äitejä ja tyttäriä. Pari aikaisempaa naiskollegaani ja joku työntekijöistämme on ollut puhumassa. Olemme kahvitelleet, käyneet tuotantokierroksella ja kertoneet millaisia töitä teknologiateollisuudessa on. Lisäksi paikallisilta teknillisen alan oppilaitoksilta on ollut koulutusinfoa.

Satu Marjo Junttan

Aktiivista kouluyhteistyötä. Satu Marjo haluaa lisätä tyttöjen tietoutta teknologia-alan töistä. "Myös mielikuvaa alasta pitäisi muuttaa. Työ ei ole fyysistä, raskasta ja likaista."

Mitä meidän muiden yhteiskunnan eri toimijoiden pitäisi tehdä, jotta roolit toimialalla tasoittuisivat?

– Se, että alalle tarvitaan hyviä tyyppejä ja osaavia ihmisiä sukupuoleen katsomatta, pitäisi ymmärtää laajemmin. Myös mielikuvaa alasta pitäisi muuttaa. Suurin osa alan töistä tehdään aivoilla. Työ ei ole fyysistä, raskasta ja likaista.

– Esimerkiksi meillä Junttanilla tehdään töitä pääsääntöisesti päivisin. Viikonloput ovat vapaat ja palkka on kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi kaupan alaan ja hoitoalaan. Töihin pääsee samanpituisella koulutuksella.

Suurin osa alan töistä tehdään aivoilla. Työ ei ole fyysistä, raskasta ja likaista.

– Resurssimitoituksemme on kohdallaan: meillä ei kysellä jatkuvasti ylitöihin. Huolehdimme, että ihminen jaksaa, eikä pala loppuun muutamassa vuodessa.

– Nuorten tietoon pitäisi saattaa, että alalla on mahdollisuus oppia uusia asioita, kehittää ja kehittyä työssä. Alan kehitys on huimaa ja työ on merkityksellistä. Alalla voi vaikuttaa tosi isoihinkin asioihin. Maapallon lämpötila nousee ja vedet saastuvat, mutta isossa kuvassa teknologiassa on ratkaisu kaikkeen.

Alan kehitys on huimaa ja työ on merkityksellistä. Alalla voi vaikuttaa tosi isoihinkin asioihin.

– Tällä alalla ihmiset pystyvät osaamisellaan ja riittävillä resursseilla ratkaisemaan kaikki maailman ongelmat.

Miksi pidät tyttöjen houkuttelua teknologia-alalle myös poliitikkojen tehtävänä?

– Poliitikot ovat omalla tavallaan roolimalleja. Heidän asenteillaan on merkitystä. Vanhemmat kuuntelevat mitä he sanovat ja pohtivat, mitä siitä lapsillensa viestivät.

Olisi tärkeää antaa teknologiamaistiasia lapsille ja nuorille jo varhain.

– Poliitikoilla on myös iso valta koulutuspaikkojen määrään ja koulutusjärjestelmän kehittämiseen: millaista tarjontaa kouluissa on ja miten oppilaita ohjataan. Olisi tärkeää antaa teknologiamaistiasia lapsille ja nuorille jo varhain.

– Poliitikkojen pitäisi kantaa myös vastuu: tietää tarpeeksi teknologia-alasta ja ymmärtää teknologian vaikutusmahdollisuudet koko yhteiskunnan kannalta.

– Jotta teknologia-alan yritykset ja valmistus pysyy Suomessa, tarvitsemme työntekijöitä. Pitäisi laittaa riittävästi paukkuja siihen, että nuoret saadaan koulutettua. Sen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Teksti: Marjo Vuorinen
Kuvat: Markus Aspegren

Lisää aiheesta: