Ottakaa win–win-mallia Parkanosta! Yritys ja oppilaitos tutustuttavat yhdessä opiskelijoita työelämään 

Milka Kortet

Ottakaa win–win-mallia Parkanosta! Yritys ja oppilaitos tutustuttavat yhdessä opiskelijoita työelämään 

13.2.2020 klo 14.36 |
Milka Kortet

Vanha viisaus on, että ennen todellista laatua tarvitaan harjoittelua sekä joskus myös harha-askelia. Tämä pätee myös oppilaitosten ja yritysten kumppanuusyhteistyöhön.  

Teknologiateollisuus ry on kannustanut viime vuosina koulutuksenjärjestäjiä lisäämään yhteistyötä yritysten kanssa sekä solmimaan kumppanuussopimuksia – ja niitä onkin syntynyt kuin parhaana sienisyksynä! Esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan strategiaverkoston oppilaitokset ovat solmineet vuoden 2019 loppuun mennessä sopimuksia jo noin sadan teknologia-alan yrityksen kanssa.

Yhteistyöhön liittyvää harjoittelua on nyt riittävästi. Seuraavaksi on aika siirtyä kohti aitoa kehittämiskumppanuutta ja yhteistyön laadun parantamiseen. 

Vientialojen teettämän selvityksen mukaan yrityskumppanuudet ja työelämäyhteistyö ovat koulutuksen järjestäjien strategisten tavoitteiden keskeisiä osia. Yhteistyön lisäämisessä ovat auttaneet osaltaan ammatillisen koulutuksen reformi sekä työelämän rummuttama osaajapula. Haasteena ovat edelleen opettajien työelämätuntemuksen kehittäminen ja työelämässä tapahtuvan oppimisen ohjauksen resurssihaasteet. Suhtautuminen yhteistyöhön on kuitenkin positiivista ja tulevaisuuteen suuntaavaa. 

Parhaimmillaan oppilaitosten ja yritysten sopimukset ovat aitoja kumppanuuksia, joissa saavutetaan win-win tilanne.

Parhaimmillaan oppilaitosten ja yritysten sopimukset ovat aitoja kumppanuuksia, joissa saavutetaan win-win tilanne. Yritykset saavat ammattitaitoista uutta työvoimaa, oppilaitos saa yrityksiltä tukea työelämälähtöisen ammattitaidon kouluttamiseen ja ammattiin valmistuville on luonteva väylä työelämään. Tyypillisesti tutustumisvaiheen jälkeen yhteistyötä syvennetään, kun ihmiset ovat tulleet tutuiksi.   

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä on tuore Sasky koulutuskuntayhtymä ja FennoSteel Oy:n laserleikkauskoneen yhteishankinta teräslevyn leikkaamiseen. Yhteistyön tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat nykyaikaisten koneiden käyttöön ja yritysten toimintatapoihin. Ammatti-instituutti Iisakin tiloihin Parkanoon sijoitettavalla laserleikkauskoneella leikataan FennoSteelin tuotteisiin ja oppilastöihin tarvittavia osia.  

Vastaavantyyppisiä yhteistyöesimerkkejä on lukuisia muitakin. Toivonkin, että tulevaisuudessa oppilaitokset osaavat tarjota palveluja myös laajemmin yritysten osaamisen kehittämistarpeiden ennakointiin, kartoittamiseen ja kehittämiseen.  

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Milka Kortet, puh. 050 569 7856, milka.kortet@teknologiateollisuus.fi, @KortetMilka

Lisää aiheesta:

Selvitys: Ammatillisen koulutuksen reformi on osin vastannut työelämän tarpeisiin ja lisännyt opiskelijoiden työllisyyttä – haasteita on yhä