Data on tulevaisuuden raaka-ainetta - miten siitä rakennetaan liiketoimintaa? Kasvutilaisuus / digivihreä osa 2 15.4.2021

Data on tulevaisuuden raaka-ainetta - miten siitä rakennetaan liiketoimintaa? Kasvutilaisuus / digivihreä osa 2 15.4.2021

vr
Digitalisaatio ja älykäs datan käyttö mahdollistavat kestävän liiketoiminnan. Digitalisoimalla saadaan kustannushyötyjä ja hillitään kustannusten kasvua. Toisaalta mahdollistetaan uusien palvelujen rakentaminen ja uuden arvon synnyttäminen nykyisestä toiminnasta.

Dataa keräämällä voidaan lisätä tietoa ja sitä kautta oppimista ja ymmärryksen synnyttämällä. Yhdistämällä tähän älykästä teknologiaa voidaan paitsi ennakoida myös vaikuttaa aktiivisesti tulevaan. Dataa pidetäänkin tällä hetkellä arvokkaimpana omaisuuseränä, jota yrityksillä voi tulevaisuudessa olla.

- Tilaisuuden avaus: Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry.
- Alustus aiheeseen: Ville Availa, Double Round Oy
- Puheenvuoro aiheesta: Johdatus kiertotalouden mahdollistamiseen datan avulla, Heikki Ruohomaa, HAMK Smart
- Puheenvuoro aiheesta: Datan hyödyntäminen automaation rakentamisessa, Mikko Nyman, Fastems Oy
- Puheenvuoro: Datalähtöinen toiminnan parantaminen sekä tekoälyn hyödyntäminen huoltotoiminnassa, Jaakko Toivonen, Ambientia Oy
- Pienryhmäkeskustelut
- Yhteenveto keskusteluista 
- Tulevat tapahtumat ja ajankohtaista, Laura Juvonen, Teknologiateollisuus ry

Lue lisää muista Kasvutilaisuuksista täältä.

Tilaisuudet ovat suunnattuja vain Teknologiateollisuus ry:n jäsenille ja ne ovat maksuttomia.

Lisätietoja: Teemu Polo

Virtuaalinen
Tapahtuman aika

Aiheeseen liittyvää