Puolijohdealan tuote.
Tiedote

Puolijohdeala tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden viennin kasvattamiseen – Strategia tunnistaa vahvuudet ja tarvittavat toimet

Suomen puolijohdetoimiala ennakoi liikevaihtonsa kolminkertaistuvan 5–6 miljardiin euroon ja alan työntekijöiden määrän kasvavan 20 000:en vuoteen 2035 mennessä. Toimialan tänään julkaistu strategia peräänkuuluttaa koulutukseen, kansainvälisten osaajien houkutteluun sekä T&K-investointeihin kohdistuvia toimenpiteitä. Puolijohteilla on iso rooli myös Euroopan teknologisen kilpailukyvyn vahvistamisessa.

– Puolijohdeala tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden lisätä vientiä ja korkean tuottavuuden työpaikkoja. Samalla voimme vahvistaa Euroopan teknologista kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta epävarmassa maailmantilanteessa, toteaa Teknologiateollisuus ry:n puolijohdetoimialaryhmän puheenjohtaja Tomy Runne.  

Maailmanlaajuisen puolijohdetoimialan liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan noin 1 000 miljardiin euroon vuosikymmenen aikana digitalisaation ja tekoälykehityksen vetäminä. Suomessa toimivilla puolijohdeyrityksillä on erinomaiset lähtökohdat kasvaa tätäkin nopeammin, kertoo tänään julkaistu strategia.  Strategia määrittää Suomen puolijohdealan tilanteen, vahvuudet ja kasvuvision.  

– Suomalaisten yritysten kasvupotentiaali perustuu ainutlaatuisiin vahvuuksiin ja jo tehtyihin, satojen miljoonien investointeihin. Alamme on malliesimerkki siitä, miten julkisen ja yksityisen sektorin vuosia jatkuneet panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitystoimintaan luovat huipputason osaamista ja merkittävää kilpailuetua, Runne sanoo. 

Kuusi mahdollisuutta tuntuvaan kasvuun 

Strategia tunnistaa Suomen puolijohdealalle kuusi kasvumahdollisuutta, jotka ovat sirusuunnittelu, mikroelektromekaaniset järjestelmät ja anturi-innovaatiot, fotoniikka, kvanttiteknologiat, kehittyneet materiaalit sekä kestävät prosessiteknologiat.  

– Mahdollisuuksiin keskittymällä kotimaisen sirusektorin ennakoidaan kolminkertaistavan liikevaihtonsa 5–6 miljardiin euroon vuoteen 2035 mennessä ja kasvattavan työntekijöidensä määrän 20 000 henkilöön, sanoo johtava asiantuntija Joonas Mikkilä Teknologiateollisuus ry:stä  

Muille toimialoille arvioidaan välillisten vaikutusten myötä syntyvän 15 000 uutta työpaikkaa ja jopa 90–180 miljardin euron talousvaikutus.  

Puolijohdealan strategia kuvana.

 

Suomen puolijohdealalla toimi vuonna 2022 noin 90 yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 7 000 ihmistä ja joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Nokia ja Microsoft eivät ole mukana työllisyys- ja liikevaihtoluvuissa. 

Kasvun saavuttaminen edellyttää lisää osaajia ja investointeja sekä panoksia T&K-toimintaan 

Suomen puolijohdetoimiala tarvitsee kohdennettuja toimia hyötyäkseen globaalista kysynnän kasvusta ja kriittisten teknologioiden tuotantoketjujen hajauttamisesta seuraavista investoinneista.  

– On panostettava tutkimuksen ja tuotekehityksen vahvistamiseen, osaajien määrän ja osaamisen laadun kasvattamiseen sekä tutkimus- ja suunnittelukeskusten sekä siruvalmistuksen investointien houkuttelemiseen. Strategiamme esittää näistä toimia niin yrityskentälle, valtiolle kuin korkeakouluille, sanoo Tomy Runne. 

Valtiot maailmanlaajuisesti näkevät puolijohdeteknologiat yhä merkityksellisempinä kansalliselle menestykselle ja turvallisuudelle ja ovat siksi valmiita tukemaan omaa puolijohdeteollisuuttaan. Euroopassa tästä esimerkkinä on EU:n sirusäädös ja sen liikkeelle laskema julkinen ja yksityinen rahoitus.  

– Suomen hallitus on ilahduttavasti sitoutunut EU:n sirusäädöksen rahoituksen kotiuttamiseen takaamalla tarvittavan vastinrahan esimerkiksi yhteiskäyttöiselle pilotointi-infrastruktuurille. Strategiamme tarjoaa suuntaa vieläkin vaikuttavammalle yhteistyölle toimialan, hallinnon ja sidosryhmien välillä. Suomen puolijohdesektorin pitkän aikavälin menestys riippuu nyt käynnistettävistä toimenpiteistä, muistuttaa Runne.  

Lisätiedot: 

Tomy Runne, puheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry:n puolijohdetoimialaryhmä, +358 40 664 6194, tomy.runne@murata.com  

Joonas Mikkilä, johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry, +358451296791, joonas.mikkila@teknologiateollisuus.fi   

Lisää aiheesta: 

Teknologiateollisuus ry ja Boston Consulting Group laativat talven 2023–2024 aikana kansallisen puolijohdestrategian yhteistyössä yli 200 alan ammattilaisen kanssa. Strategia toteutettiin TT-Säätiön tuella. Strategia julkaistiin Helsingissä järjestetyssä hybriditilaisuudessa 26.4.2024. 

Puolijohdeteknologiat