Goforen juristi Noora Yli-Huumo ja luottamushenkilö Sami Vuolanne seisovat ja hymyilevät kuvassa
Yritystarina

Yritys-TESsin tehnyt Gofore haastaa yrityksiä ja organisaatioita tarkastelemaan työehtojaan

Digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiöllä Goforella on oma yrityskohtainen työehtosopimus, jonka palkkaratkaisu perustuu yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen. Oma TES sisältää useita kirjauksia, joista Goforella on aiemmin sovittu paikallisesti. Juristi Noora Yli-Huumo ja luottamushenkilö Sami Vuolanne kertovat, miten sopimus syntyi ja antavat 3 vinkkiä oman sopimuksen rakentamiseen.

Goforen omassa työehtosopimuksessa näkyvät palkkaratkaisun lisäksi yrityksen arvot, yrityskulttuuri, ajattelu- ja toimintatavat. Tammikuussa 2022 solmittuun sopimukseen neuvotellaan parhaillaan tammikuussa 2024 voimaan tulevia muutoksia. Goforen juristi Noora Yli-Huumo ja luottamushenkilö Sami Vuolanne kertovat, miten sopimus syntyi. Lisäksi he antavat kolme vinkkiä oman yrityskohtaisen työehtosopimuksen rakentamiseen.

Juristi Noora Yli-Huumo, miten Gofore alkoi rakentaa omaa työehtosopimustaan?

– Prosessi lähti liikkeelle työnantajan ja luottamushenkilöiden välisillä keskusteluilla ja yhteisten tavoitteiden määrittelyllä. Päämääräksi asetettiin työehtosopimus, joka kuvaa Goforen yrityskulttuuria ja arvoja. Myös henkilöstön mielipidettä tiedusteltiin. Tärkeintä oli avoin keskustelu kaikkien prosessiin osallistuvien tahojen kesken.

Lue lisää: Noora Yli-Huumon blogi: Yrityskulttuuria ja yhteistyötä – Kokemuksia Goforen yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta

– Onnistuminen oman työehtosopimuksen rakentamisessa vaatii, että kaikilla on yhteinen päämäärä tavoitella yrityksen ja sen arvojen näköistä työehtosopimusta sen sijaan, että lähdetään neuvotteluihin perinteisestä vastakkainasettelun näkökulmasta. Molemmilla osapuolilla on oltava luottamusta tosiaan kohtaan sekä halua rakentaa kokonaisuus, joka palvelee sekä työntekijöiden hyvinvointia että työnantajan liiketoimintaa.

Goforen juristi Noora Yli-Huumo seisoo ikkunan edessä toimistotiloissa.

Yhteinen päämäärä. Onnistuminen oman työehtosopimuksen rakentamisessa vaatii, että kaikilla on yhteinen päämäärä tavoitella yrityksen ja sen arvojen näköistä työehtosopimusta, sanoo Goforen juristi Noora Yli-Huumo.

Luottamushenkilö Sami Vuolanne, miten omaa työehtosopimusta rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa?

– Luottamushenkilöt keskustelivat eri työntekijäryhmien kanssa siitä, miten työnteon käytännöt koettiin. Näin saatiin näkemys tärkeistä asioista yrityksen eri puolilta ja tämä tuotiin neuvotteluihin mukaan. Työntekijöistä koostettiin myös vertaisryhmä, joka koostui mahdollisimman erilaisista henkilöistä. Heidän kanssaan käytiin korkealla tasolla läpi tulevan tessin kirjauksia ja näin henkilöstöä osallistettiin edelleen.

– Luottamushenkilöt toimivat hyvässä hengessä yrityksen sisäisinä neuvottelijoina kirjauksien suhteen ennen kuin lopputulos alistettiin työntekijäliiton neuvottelijoiden käsiteltäväksi.

Kuinka kauan prosessi kaikkiaan kesti sen jälkeen, kun idea omasta yritys-TESsistä syntyi, Noora Yli-Huumo?

– Päätöksestä ryhtyä projektiin kului aikaa reilu puoli vuotta siihen, kun julkaisimme ensimmäisen työehtosopimuksemme.

– Prosessi ei kuitenkaan päättynyt sopimuksen julkaisuun, vaan teemme työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä yhteistyötä läpi vuoden. Nostamme keskusteluissamme säännöllisesti esiin myös työehtosopimukseen liittyviä teemoja.

– Myös työntekijöiltämme tulee säännöllisesti hyviä ajatuksia työehtosopimuskirjauksiin liittyen ja otamme niitä mahdollisuuksien mukaan huomioon. On hienoa saada palautetta ja ehdotuksia, mikä osoittaa meille, että työehtosopimusta oikeasti luetaan.

Millaisia konkreettisia hyötyjä työehtosopimuksesta on ollut yritykselle, Noora Yli-Huumo?

– Oma työehtosopimus on lisännyt henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Lisäksi se on vaikuttanut rekrytointiin. Olemme kuulleet useasti palautetta siitä, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun luin työehtosopimuksen läpi.

– Näin juristin näkökulmasta on hyödyllistä, että noudattamamme työehdot on räätälöity meidän näköiseksemme nimenomaan meidän yrityksen tarpeiden mukaisesti. Vastaan ei tule enää tilanteita, joissa joudumme soveltamaan ehtoja, jotka eivät istu meidän tarpeisiimme, tai joiden tulkintaan vaikuttavat muualla kuin meillä tehdyt linjaukset.

– Näemme oman työehtosopimuksemme myös työelämätekona. Työehtosopimuksemme on julkinen, ja sitä kautta haastamme sekä toimialamme yrityksiä että laajemminkin yrityksiä ja organisaatioita tarkastelemaan omia työehtojaan.

Goforen luottamushenkilö Sami Vuolanne hymyilee lähikuvassa.

Oma TES tunnetaan. Luottamushenkilö Sami Vuolanteen mukaan tunnettavuus työehtosopimuksen eri kirjauksista on lisääntynyt, kun työntekijät ovat oikeasti lukeneet oman yritystessinsä.

Entä millaisia hyötyjä yrityksen työntekijöille on ollut yritys-TESsistä, Sami Vuolanne?

–  Aiemmat työnteon käytänteet on viety intranetistä sopimukseen, jolloin työntekijät voivat luottaa niiden pysyvyyteen paremmin. Nyt asiat löytyvät yhdestä dokumentista eikä niitä tarvitse etsiä. Lisäksi tunnettavuus eri kirjauksista on lisääntynyt, kun työntekijät ovat oikeastikin lukeneet yritystessiämme.

Vinkkiboksi, jossa Goforen juristin ja luottamushenkilön antamat vinkit oman yritystessin tekemiseksi

 

Haastattelu: Marjo Ollikainen, kuvat: Liisa Takala

Lisää aiheesta:

Juristi Noora Yli-Huumon blogi: Yrityskulttuuria ja yhteistyötä – Kokemuksia Goforen yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta

Siili Solutions loi yrityskohtaisen sopimuksen työntekijöiden aloitteesta

Henkilöstöjohtaja Taru Salon blogi: Saimme selkeyttä ja luottamusta yrityskohtaisella työehtosopimuksella