Data auttaa tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ajoissa

Maankoodauskursseilla tuotetaan todellisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Keväällä 2017 teemana on syrjäytymisvaarassa olevien ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien tunnistamiseen.

Kevään 2017 Maankoodauskurssi sai ratkaistavakseen polttavan haasteen: miten voidaan tunnistaa ajoissa ne nuoret, jotka ovat vaarassa pudota kesken ammatillisen koulutuksen? Nykyisin ammatillisen koulutuksen keskeyttää jopa 17% nuorista. Syrjäytymistä ehkäiseviä toimintamalleja on käytössä useita, mutta ne eivät selvästi riitä. Maankoodauskurssin avanneen ministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan nykyisistä nuorista ilman toisen asteen tutkintoa jää useampi kuin nykyisistä viisikymppisistä. Osaamisen tarve nousee, mutta osaajien määrä laskee. Tämä ongelma on ratkaistava nyt. 

Ei ra­port­te­ja, vaan rat­kai­su­ja.

Teknologiateollisuuden jäsenyritykset antoivat jälleen auliisti käyttöön omia huippuosaajiaan. Tämänkertaista haastetta ratkovat  Elina Jeskanen (CGI), Henri Tuomola (Claned Group), Henri Nousiainen (IBM), Hanna-Kaisa Seiro (Accenture) ja Carl-Gustaf Wennström (Innofactor). Kolmen viikon suunnittelu- ja koodausurakan tulokset julkistettiin 6.6.

Maankoodauskurssien teemat, yhteistyökumppanit ja yritykset vaihtelevat. Niitä kaikkia yhdistää kuitenkin se, että niillä tuotetaan todellisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin. Maankoodauskurssin tulos ei ole valmis tuote, mutta se ei ole myöskään raportti tai ideapaperi. Haasteen luonteesta riippuen tulos voi olla vaikkapa prototyyppi, pilotti tai mock-up - jotakin, jonka pohjalta voidaan jatkaa konkreettista kehitystyötä.

- Haasteen ratkaisu on Nobelin arvoinen, painotti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

MKK2 tiimissä on monipuolista dataosaamista

 

 

Elina Jeskanen

Elina toimii CGI:n Lead Analystinä erityisfokuksena ja intohimona asiakas- sekä muu ihmisanalytiikka, datan 

 

Henri Nousiainen

Henri auttaa yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään tehokkaammin oman toimintaympäristönsä dataa valjastamalla koneoppimisen ja tilastollisen analyysin menetelmiä ja teknologioita. Hänen päivätyönsä IBM:llä koostuu näiden ratkaisujen konseptoinnista, suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Hanna-Kaisa Seiro

Hanna-Kaisa has 10 years work experience from custom development projects at Accenture. She embraces the development challenge and makes sure things get done. Hanna-Kaisa has experience in custom system requirements elicitation, design, development and testing. In addition to developer and specialist roles, she has also worked as a team lead, scrum master and in program level coordination roles.

 

Henri Tuomola

Henri Tuomola työskentelee Claned Groupissa johtavana ohjelmistokehittäjänä. Työskenneltyään pitkään ohjelmistokonsulttina Henri on työskennellyt useiden eri teknologioiden, tiimien ja asiakkaiden kanssa. Hän on erikoistunut Microsoftin teknologioihin ja pilvipohjaisiin sovellusarkkitehtuureihin. Henri on koulutukseltaan tietotekniikan diplomi-insinööri sivuaineenaan tuotantotalous.

 

Carl-Gustaf Wennström

Carl-Gustav on oppimisen arviointiin kehitetyn pilvipalvelun tuotepäällikkö Innofactorilla. Hän vastaa palvelun suunnittelusta, kehityksestä ja markkinoinnista. Carl-Gustaville tärkeitä asioita ovat loppukäyttäjän käyttökokemus ja miten tehokkaat ominaisuudet saadaan yhdistettyä helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.