Hyvinvointia Suomelle

shutterstock_1080943142.jpg
Teknologiateollisuus on Suomen tärkein vientiala. Teknologiayritykset toimivat kansainvälisillä markkinoilla ja tuovat Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan lähes 300 000 ihmistä. Yritykset ja työntekijät maksavat veroja, joilla kustannetaan julkisen sektorin palvelut. Näitä ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuolto sekä opetus- ja koulutustoimi.

Suomalaisten hyvinvointi nojaa teknologiayritysten kansainväliseen kilpailukykyyn.

Teknologiateollisuuden yritykset maksavat palkkoja ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yhteensä reilut 15 miljardia euroa.

Yksi teknologiayritys synnyttää ympärilleen muuta liiketoimintaa – jopa 1/3 Suomen työntekijöistä saa suoraan tai välillisesti toimeentulonsa teknologiateollisuudesta.

Suomi on kiinteä osa maailmantaloutta, ja ulkomaankauppa muodostaa merkittävän osan Suomen bruttokansantuotteesta. Ulkomaankaupalla on laajat vaikutukset Suomen talouden vakauteen, sillä toimiva ulkomaankauppa tuo investointeja ja työpaikkoja Suomeen sekä aktivoi samalla kotimaista yritystoimintaa.

Vientituloilla on ratkaiseva merkitys Suomen hyvinvoinnille. Suomi elää viennistä, ja viennistä noin puolet on teknologiateollisuuden yritysten tekemää.

Katso myös:

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta -esitys (SlideShare)