Osaava Suomi menestyy

shutterstock_1014319966.jpg
Suomi on vuosikymmeniä ollut osaamisen kärkimaa. Osaamiseen kannattaa panostaa, sillä se, innovaatiokyky ja ketteryys pitävät meidät kilpailukykyisinä maailmalla.

Panostus osaamisen kehittämiseen on välttämätöntä, jotta Suomessa säilyy korkean teknologian osaaminen.

Teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat vuosittain noin 30 000 osaajaa. Heistä noin 60 %:lla on korkeakoulututkinto ja 40 %:lla ammatillinen tutkinto. Yritykset tekevät eri oppilaitosten kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta alalle saadaan mahdollisimman päteviä osaajia.

Yritysten ja oppilaitosten tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan, että valmistuville osaajille löytyy hyviä työpaikkoja Suomessa.

Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset osallistuivat noin 140 miljoonan euron lahjoituksella kahden säätiöyliopiston, Aalto-yliopiston ja TTY:n, pääomittamiseen 2010-luvun alussa. Vuonna 2015 Teknologiateollisuus lahjoitti neljälle tekniikan yliopistolle yhteensä 11 miljoonaa.

Katso myös:

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta -esitys (SlideShare)

Panostusta osaamiseen

100-vuotissäätiö rahoittaa

Ensto Chago kehittää sähköautojen latausjärjestelmiä

Europress kytki jätepaalaimet verkkoon

Beneqin pinnoituksella lisää tehoa

ABB rakentaa älyverkkoja

Schneider Electricin järjestelmillä talotekniikka hallintaan