sauli_eloranta.jpg

Autonomisen merenkulun menestystarinaa ei olisi syntynyt ilman Suomen innovaatiojärjestelmää

|
Sauli Eloranta

One Sea -ekosysteemi on menestystarina – ja maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Julkisen TKI-rahoituksen tulisikin fokusoitua sellaisiin aloitteisiin, joita mikään yksittäinen toimija ei pysty tekemään yksin.

One Sea – autonomisen merenkulun ekosysteemi ja sen luonut yritysverkosto on ollut kansainvälisen huomion kohteena jo pitkään. Innostava visio ja todellinen liiketoimintalähtöinen toimintatapa ovat synnyttäneet Suomeen autonomisen merenkulun kuumimman ”hot-spotin”.

One Sea toimii hyvänä esimerkkinä muillekin vastaaville yhteenliittymille siitä, kuinka rohkea visio luo globaalia houkuttelevuutta markkinoilla. On syytä luopua vanhakantaisesta nollasumma-ajattelusta ja yksittäisen yrityksen suppeasta näkökulmasta. Luottamukseen perustuva yhteistyö luo pohjan myös jokaisen yksittäisen toimijan menestykselle. TKI-rahoituksen tulisikin fokusoitua sellaisiin aloitteisiin, joita mikään toimija ei pystyisi tekemään yksin, ei edes teollisuuden suuryritys.

Rolls-Roycen kannalta Suomen TKI-järjestelmä on ollut erityisen toimiva. Autonomisen merenkulun kehittämiseen saatava tuki on käytännössä sitä suurempi, mitä useampi yritys osallistuu sen kehittämiseen. Kilpailijoiden mukaantulo ei siis ole huono asia, päinvastoin. Suomen innovaatiojärjestelmä olikin merkittävänä tekijänä Rolls-Roycen päätöksessä perustaa Suomeen uusi autonomisten alusten tuotekehityskeskus.

On hyvä muistaa, että One Sea -ekosysteemissä on kotimaisten yhtiöiden lisäksi myös sellaisia ulkomaisia yhtiöitä, jotka ovat lisänneet merkittävästi investointejaan Suomeen tälle teknologia-alueelle.

Suomen innovaatiojärjestelmä olikin merkittävänä tekijänä Rolls-Roycen päätöksessä perustaa Suomeen uusi autonomisten alusten tuotekehityskeskus.

Innovaatiojärjestelmämme korostaa tällä hetkellä ekosysteemien kehittämistä sekä pyrkimystä johtoasemaan kansainvälisillä markkinoilla. TKI-tuki ekosysteemien orkestrointiin helpottaa ekosysteemien perustamista ja kilpailijoiden keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyön ja luottamuksen kehittyessä kilpailijat voivat osallistua yhteisiin kehityshankkeisiin, jotka osaltaan voivat saada projektikohtaista rahoitustukea.

Uusi kasvumoottorirahoitus kannustaa luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa – eli fokus ei ole vain kehittämisessä, vaan todellisen liiketoiminnan toteuttamisessa ja markkinoille viemisessä. Rahoituksen kokonaisuuden onkin katettava kaikki vaiheet, yhteistoiminnan alusta aina markkinoille viemiseen.

Kokonaan uusien markkinoiden muodostuminen muuttaa liiketoiminnan muotoja ja antaa mahdollisuuden suomalaistoimijoiden vahvaan asemaan maailmalla. Esimerkiksi autonominen meriliikenne muuttaa merellisiä liiketoimintoja ja antaa Suomelle mahdollisuuden muodostua merkittäväksi ICT-merimahdiksi. Suomen järeä ICT-osaamispohja on vahvuus, joka monilta muilta puuttuu merellisten toimialojen kehitystyössä.

Julkinen TKI-tuki voi oikein käytettynä toimia vahvana vivuttajana koko toimialan viemisessä kohti tulevaisuutta.

Fokusoitu tutkimus hyödyttää liiketoimintalähtöisiä ekosysteemejä. Tiedeyliopistojen ja VTT:n yhteinen autonomisten järjestelmien tutkimusallianssi RAAS on hyvä esimerkki tämän teeman ympärille muodostuneista uusista yhteenliittymistä. Tutkimusrahoituksen suhteen teollisuuden toiveena on luonnollisesti liiketoimintaa tukevan, soveltavan tutkimuksen rahoitus ja siihen kannustavan mittariston kehittäminen tutkimuslaitoksille.

Suomi on tällä hetkellä ainoa maa maailmassa, joka on jo aktiivisesti muuttanut lainsäädäntöään sallimaan autonomiaan liittyvää toimintaa, kuten testausta erillisillä testausalueilla sekä etäluotsausta. Tämä on esimerkki ainutlaatuisen hyvästä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä, joka ei ole maailmalla yleistä. Vastaavasti Suomessa toimivat maailman merkittävimmät meriteollisuusyritykset ovat testanneet ja osoittaneet autonomisiin laivoihin liittyviä ratkaisuja käytännössä – ja tuoneet jo ensimmäisiä tähän liittyviä tuotteita ja palveluita markkinoille. Näin julkinen TKI-tuki voi oikein käytettynä toimia vahvana vivuttajana koko toimialan viemisessä kohti tulevaisuutta.

Sauli Eloranta
teknologiajohtaja, Rolls-Royce Marine