Digitalisaatio megaongelmien ratkaisijana

|
Mika Vehviläinen

Digitalisaatio on kuuma sana. Se on kaikkien huulilla ja sen odotetaan ratkaisevan maailman megaongelmia. Mutta onko digitalisaatio tällainen taikurin sauva? Vastaukseni on, että pelkkä laitteiden digitalisaatio ei riitä. Laitteet on nykyään helppo kytkeä pilveen ja kerätä niistä paljon dataa. Data on kohtalaisen helppo analysoida, ja analyysikin voidaan hoitaa suurelta osalta koneiden avulla. Teknologia ei siis ole ongelman ydin. Se varsinainen haaste on toimintatapojen ja kulttuurin muuttaminen.

Digiajassa yritysten pitää muuttua ketterämmiksi ja avoimemmiksi ja kellotaajuudeltaan nopeammiksi. Uusia mahdollisuuksia ja uhkia nousee entistä nopeammin, toimialojen rajat rikkoutuvat ja uusia haastajia voi ilmaantua yllättäviltä tahoilta.

Kaksi tärkeintä tekijää onnistumiselle ovat syvällinen yhteistyö asiakkaiden kanssa ja oman organisaation sisällä sekä jatkuva innovointi. Miten kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa? Miten markkinoimme, myymme, toimitamme ja huollamme? Datan hyödyntäminen on tässä avainasemassa, mutta sitä pitää hyödyntää järkevästi ja hallitusti, eikä antaa sen hajautua yrityksen sisäisiin siiloihin. Kilpailuedut syntyvät samoista elementeistä kuin ennenkin; asiakasymmärryksestä, toiminnan tehokkuudesta ja innovaatioista. Digitaalinen toimintaympäristö kuitenkin muuttaa nämäkin kulmakivet perusteellisesti.

Meillä on fantastinen mahdollisuus auttaa asiakkaita menestymään.

Asiakasymmärrystä on laajennettava asiakkaan liiketoiminnan haasteisiin ja heidän toimintaympäristöönsä. Heillä ei välttämättä ole näkemystä kaikista heidän omaan toimintaansa liittyvistä digitalisaation mahdollisuuksista ja uhista. Meillä on siis fantastinen mahdollisuus auttaa heitä menestymään, mikäli teemme kotiläksymme hyvin ja ymmärrämme heidän ongelmansa paremmin kuin he itse.

Kun digitalisaatio etenee, liiketoiminnan pelisäännöt muuttuvat. Verkostot ja kumppanuudet ovat elintärkeitä ja kellotaajuus nopeutuu. Konepajateollisuuden kellotaajuus on perinteisesti ollut teknologiateollisuutta hitaampaa. Nyt kuitenkin tarvitaan vauhtia lisää; nopeaa päätöksentekoa, nopeaa epäonnistumista (fail fast), ketteryyttä ja avoimia rajapintoja. Yritykset eivät yksinään kykene megaongelmia ratkaisemaan, vaan on luotava osaamisverkostoja, joiden avulla yhä monimutkaisempiin haasteisiin saadaan nopeasti kehitettyjä uusia ratkaisuja.

Kun nämä toimintamalleihin ja -kulttuuriin liittyvät asiat saadaan yrityksissä ja yritysten välillä ratkaistua, uskallan ennustaa, että digitalisaatiosta voi olla megaongelmien ratkaisijaksi.

Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja, Cargotec Oyj