Ville Availa

Kasvu ja uudistuminen – revoluutio vai evoluutio?

|
Ville Availa

Kasvu ja uudistuminen edessä, mitä pitäisi lähteä tekemään vai onko peli jo menetetty? Maailma muuttuu, kiihtyy ja vaikeutuu jatkuvasti. Voi tuntua, että kilpailijat pyyhkivät ohi oikealta ja vasemmalta. Tekevätkö ne sen taidolla vai tuurilla? Pitääkö oma toiminta räjäyttää hetkessä uusiksi?

Yrityksen kasvu ja uudistuminen vaativat tiedon keräämistä ja ymmärryksen lisäämistä monelta rintamalta. Väitän, että tulevaisuudessa vain kestävästi toimivat yritykset, joiden liiketoimintamallit perustuvat tehokkaaseen ja älykkääseen tapaan hyödyntää osaamista ja resursseja, voivat menestyä.

Tulevaisuudessa vain kestävästi toimivat yritykset, joiden liiketoimintamallit perustuvat tehokkaaseen ja älykkääseen tapaan hyödyntää osaamista ja resursseja, voivat menestyä.

Kestävästi toimivat yritykset huomioivat taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset omassa sekä alihankkijoidensa toiminnassa. Tehokkuuteen pyrkiminen ei tarkoita vain taloudellisia tuloksia eikä enää varsinkaan toimimista ympäristön kustannuksella. Tehokkuushan mittaa sitä, kuinka paljon enemmän tietyllä panosmäärällä voitaisiin saada aikaan eli käänteisesti miten paljon vähemmän resursseja kulutetaan. Älykkäällä tavalla viittaan taas tapaan kerätä dataa, jalostaa siitä tietoa ja luoda kyvykkyyttä reagoida asioihin oikea-aikaisesti.

Moni yritys tuntee varmasti olevansa mahdottoman tehtävän edessä. Miten hypätä mukaan tähän fiksuun tapaan toimia? Uusien ilmiöiden, kriisien ja trendien pyyhkiessä yli voi tulla mieliteko noudattaa vanhaa hassua turvallisuusohjetta ydinsodan varalle, eli kumartua ja pistää pää pensaaseen.

Taikasauvan heilautuksilla uudistumisesta ei selviä. Monimutkaisiin ongelmiin on hyvin harvoin tarjolla yksinkertaisia ratkaisuja. Kasvu ja uudistuminen vaativat jatkuvaa systemaattista työtä askel kerrallaan. Täytyy pitää nykyinen liiketoiminta joka päivä kunnossa, kyetä etsimään siihen jatkuvasti uusia laajennustapoja ja  samanaikaisesti rakentaa täysin uusia lähtöjä. Voi kuulostaa mutkikkaalta, mutta näitä kaikkia kolmea horisonttia täytyy viedä samanaikaisesti eteenpäin – joka päivä.

Aloittaessamme 25 vuotta sitten Ambientian liiketoimintaa, olivat toiminta ja markkinat yhtiön ympärillä hyvin erilaiset. Konserni on ehtinyt käydä läpi monenlaiset muodonmuutokset ja myös jatkuvasti kasvanut niiden myötä. Isossa kuvassa Ambientian rooli on kuitenkin ollut toimia käynnistäjän, fasilitaattorin ja asiantuntijan roolissa. Ihmisymmärryksen, teknologian ja liiketoiminnan kehittämisen yhdistävä yritys tähtää asiakkaiden paremman tulevaisuuden rakentamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sähköisten palvelujen rakentamista, teknologian ja datan käyttöä oikealla tavalla sekä liiketoimintamallin sovittamista fiksusti yhtälöön.

Muutokset tapahtuvat usein odotettua hitaammin, mutta niiden vaikutukset ovat oletuksia voimakkaampia.

Digitaalisuuden rooli muutosten ja kasvun mahdollistajana on noussut keskeiseksi kilpailutekijäksi kaikessa toiminnassa. Paremmat palvelut, ymmärryksen synnyttäminen ja ennakoitavampi liiketoiminta ovat kaikkien tavoitteena. Tähän voidaan päästä omaksumalla jatkuvan systemaattisen kehittämisen ja kokeilemisen kulttuuri, kuuntelemalla asiakkaita ja keräämällä tietoa sekä pitämällä huolta toiminnan kehittämisestä eri tasoilla. Muutokset tapahtuvat usein odotettua hitaammin, mutta niiden vaikutukset ovat oletuksia voimakkaampia – kaikkea ei tarvitse siis keksiä hetkessä ja vanhaa repiä suoraan alas. Suunta ja sitoutuminen kuitenkin ratkaisevat sen, seuraavatko tyytyväiset asiakkaat, kyvykäs henkilöstö ja innokkaat kumppanit.

Ville Availa on digitalisuuden ja transformaation ammattilainen, hän työskentelee perustamassaan Ambientia Groupissa transformaatiojohtajana sekä on mukana useiden yhtiöiden hallituksissa sekä toimii sijoittajana, yrittäjänä ja julkisena esiintyjänä. Teknologiateollisuuden toiminnassa hän on ollut aktiivisesti mukana useita vuosia.

  • Tutustu Teknologiateollisuuden kasvun ja uudistumisen palveluihin täällä.