Lausunto

Hiilineutraalitalous ja toimenpiteet ilmastotavoitteiden edistämiseksi

24.10.2019 klo 13.24
  • Hallituksen talousarvioesitys on PL 32:n osalta perusteltu ja kannatettava.
  • Panostukset ilmastonmuutoksen torjuntaan ovat välttämättömiä. Niitä tulee edelleen kasvattaa tulevina vuosina, jotta Suomen hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 saavutetaan.
  • Panostukset kiertotalouden ja puhtaan energian ratkaisujen demonstrointiin ja muutoksen vauhdittamiseen ovat erittäin tärkeitä.
  • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta tulee edelleen nostaa ja suunnata ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vähähiiliratkaisujen kehittämiseen.
  • Hallitusohjelman onnistunut toimeenpano edellyttää poikkihallinnollisuutta ja laajaa yhteistyötä.
  • Innovatiivisten ja vaikuttavien innovatiivisten hankintojen osaamista täytyy parantaa sekä hankintayksiköissä että toimittajien puolella. KEINO-osaamiskeskuksen rahoituksen jatkuvuus tulee varmistaa. Lue lisää: