Lausunto

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisemiseksi

9.4.2020 klo 9.46
Teknologiateollisuuden lausunto perusmuistioon e-kirjeeksi komission kiertotalouden toimintasuunnitelmaa koskevasta tiedonannosta.

Toimintasuunnitelma sisältää listauksen kaikkiaan 35 lainsäädäntöaloitteesta tai muusta toimenpide-ehdotuksesta. Teknologiateollisuus ry korostaa lausunnossaan, että yrityksissä toivotaan ennustettavaa sääntelyä ja vauhtia investointeihin. Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että toimintasuunnitelman toimenpiteet tarjoavat mahdollisuuksia uusiin liiketoimintamalleihin ja markkinoihin ja korostaa mm. datan jakamisen ja liikkuvuuden sekä kierrätettävyyden ja siihen tähtäävien teknologioiden kehittämisen merkitystä kiertotaloudessa. Teknologiateollisuus näkee myös julkisten hankintojen roolin tärkeänä.

Teknologiateollisuus ry pitää erittäin tärkeänä ja kannatettavana Suomen ehdotusta siitä, että ekosuunnitteludirektiivin laajentamisen sijaan laadittaisiin rinnakkainen direktiivi koskemaan keskeisiä tuoteryhmiä ja palveluja.

Lue koko lausunto.