Lausunto

Kommentit VAT in the Digital Age (ViDA) -direktiiviehdotukseen

Euroopan komissio on pyytänyt kommentteja VAT in the Digital Age (ViDA) -direktiiviehdotukseen. Teknologiateollisuus ry tukee ViDA-paketin tavoitteita. Veroraportoinnin ja rekisteröinnin tulee olla mahdollisimman helppoa ja hallinnollisesti kustannustehokasta, edistääkseen EU:n toimivuutta yhtenäismarkkinana ja yritysten toimintaympäristönä.

  • Teknologiateollisuus kannattaa vahvasti ALV-raportoinnin kehittämistä hyödyntämällä EU:n verkkolaskustandardin mukaista verkkolaskudataa. Tämä helpottaa yritysten toimintaa ja yhdenmukaistaa raportointia sekä verkkolaskutusta nopeasti. Verkkolaskutus mahdollistaa tehokkaamman siirtymisen digitaaliseen raportointiin ja reaaliaikatalouteen laajemminkin.
  • Kahden päivän e-laskutietojen raportointiaikataulu on käytännössä mahdoton toteuttaa, erityisesti ostolaskujen osalta. Tällaisella aikataululla yritykset joutuisivat raportoimaan ostolaskuistaan ​​veroviranomaisille ennen kuin sisäinen laskujen tarkistusprosessi on suoritettu, aiheuttaen paljon jälkikäteisiä korjauksia. Tätä aikataulua on harkittava uudelleen.
  • Koontilaskutus tulee hyväksyä jatkossakin. Lisäksi koontilaskutuksen määritelmää tulee selventää.
  • Single VAT Registration -uudistus on tärkeä ja Teknologiateollisuus tukee sitä vahvasti. Tarvittaessa pitäisi olla mahdollista valita OSS-järjestelmä joissakin jäsenvaltioissa ja alv-rekisteröinti toisissa jäsenvaltioissa. Mikäli maakohtaisen valinnan tekeminen ei ole mahdollista, tämä vesittää uudistuksen idean. Pitkän aikavälin tavoitteena tulee olla, että OSS-järjestelmän soveltumisalaa laajennettaisiin.

Avaa lausunto >>