Lausunto

Lausunto datanhallinta-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon selvitysluonnoksesta

5.4.2023 klo 14.12

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että Suomi harjoittaa edistyksellistä tietopolitiikkaa, joka parantaa suomalaisten yritysten edellytyksiä menestyä taloudessa, jossa datan merkitys tuotannontekijänä ja innovaatioresurssina kasvaa vauhdilla. Tämä edellyttää osaltaan EU:n datasääntelyn tehokasta ja tarkoituksenmukaista toimeenpanoa, mukaan lukien kansallisten datanhallinnan puitteiden ja käytänteiden päivittämistä siltä osin kuin ne eivät vastaa uusia eurooppalaisia sääntöjä.

Kiitämme datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanoa tukevan selvitysluonnoksen laatinutta työryhmää kattavasta nykytilan arvioinnista sekä esityksistä tavoiteltavaksi datanhallinnan toimintaympäristöksi.

Lausuntomme keskeiset viestit ovat:

  • Laajennetaan Digi- ja viestintäviraston ylläpitämä avoindata.fi-palvelu datanhallinta-asetuksen edellyttämäksi keskitetyksi tietopisteeksi.  
  • Selvitetään osana jatkovalmistelua, miten tietopisteestä vastaava DVV voi yhdessä datanhaltijaorganisaatioina toimivien julkihallinnon toimijoiden kanssa edistää suojatun tiedon uudelleenkäyttöä.  
  • Arvioidaan nyt tehtyä tarkemmin, mikä viranomainen on tarkoituksenmukaisinta asettaa ja resursoida tukemaan suojattujen tietojen saataville asettamista.  
  • Nimetään Liikenne- ja viestintävirasto toimivaltaiseksi viranomaiseksi vastaamaan datan välityspalveluiden tarjoajien sekä data-altruismipohjaisen organisaatioiden valvonnasta sekä niitä koskevasta ilmoitusmenettelystä tai rekisteröinnistä. Varmistetaan viranomaisten keskinäinen yhteistyö – erityisesti tietosuojan osalta – ja elinkeinoelämän kuuleminen EU:n digi- ja datasäädösten toimeenpanossa.  
  • Toteutetaan asetuksen seuraamussääntely hallinnolliseen seuraamusjärjestelmään perustuen ja painotetaan laiminlyöntien sanktioinnissa huomautuksia ja hallinnollisia ohjauskeinoja.

Avaa lausunto >>