Lausunto

Lausunto datanhallinta-asetuksen täytäntöönpanosta

Euroopan unionin datanhallinta-asetus pyrkii edistämään julkisen sektorin hallussa olevan muun kuin avoimena datana annettavissa olevan datan uudelleenkäyttöä sekä helpottamaan datan liikkuvuutta yksityisten toimijoiden välillä.

Teknologiateollisuus ry pitää tärkeänä, että Suomi harjoittaa edistyksellistä tietopolitiikkaa, joka parantaa suomalaisten yritysten edellytyksiä menestyä taloudessa, jossa datan merkitys tuotannontekijänä ja innovaatioresurssina kasvaa vauhdilla.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan, että Liikenne- ja viestintävirasto nimettäisiin Suomessa toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Tämä on mielestämme tarkoituksenmukainen ratkaisu.

Samalla on varmistettava, että Liikenne- ja viestintävirasto tekee tiivistä yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun sekä muista EU:n digi- ja datasäädöksistä vastaavien viranomaisten kanssa. Myös elinkeinoelämän edustajat on tärkeä pitää ajan tasalla säädösten kansallisesta toimeenpanosta.

Avaa lausunto >>