Lausunto

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta

18.9.2023 klo 11.31

Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys Suomen tulevaisuuden hyvinvoinnin ja vaurauden rakentamisessa. Yli 2/3 tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneista Suomessa tekee elinkeinoelämä, joten elinkeinoelämän roolin TINin toiminnassa tulee olla keskeinen. Valtio on sitoutunut nostamaan julkiset tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 1,2 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Yksityisen sektorin rahoitusosuus on tähän verrattuna yli kaksinkertainen. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset tekevät noin 2/3 kaikista yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatioinvestoinneista.

Avaa lausunto >>