Lausunto

Lausunto esityksestä vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamiseksi

25.11.2021 klo 12.11

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat ovat usein osa teollisuustoimijoiden laajaa lupakokonaisuutta, joiden osalta järjestöillä ja kunnilla on jo tällä hetkellä laajat valitusoikeudet. Hankkeen toteuttajan kannalta kyse on tällöin jälleen uudesta valitusmahdollisuudesta yksittäisessä hankkeessa. Pidämme tärkeänä, että muutoksia tehtäisiin linjassa aiempien ympäristöllisten lupamenettelyjen sujuvoittamispyrkimysten kanssa.

Avaa lausunto >>

Aiheeseen liittyvää