Lausunto

Lausunto EU-komission datastrategiasta

1.6.2020 klo 14.47

Euroopan Komission datastrategian lausuntoaika päättyi toukokuun lopussa. Datastrategialla Komissio määrittelee tietä, jolla erityisesti teollisen datan hyödyntämisellä eurooppalainen talous ja yritykset saataisiin uudistumaan. Teknologiateollisuus korosti vastauksissaan yritysten tarpeiden ja luottamukset merkitystä. Data saadaan parhaiten käyttöön ja liikkeelle, kun yrityksillä on siihen suoraan liiketoiminnasta lähtevä kannustin. Datan teknistä ja oikeudellista yhteentoimivuutta on hyvä tukea ja samalla huolehtia siitä, että data pääsee liikkumaan yli sektorirajojen. Eurooppalaisten Data Spacejen tulee keskittyä ensisijassa datan yhteentoimivuuden ja käytettävyyden edistämiseen.

Lue lausunto ja kommentti